Blodsockermätning och diabetes

Enkel och effektiv blodsockermätning

Diabetes är en metabolistisk sjukdom där blodsockerhalten är för hög. Diabetes är numera en allt vanligare sjukdom som antingen kan följa med från födseln (Diabetes typ 1) eller utvecklas genom åren på grund av dålig hälsa, dåliga kostvanor och ingen motion (Diabetes typ 2). Har du typ 1-diabetes är viktigt att du har både bra och pålitlig utrustning när du behöver testa ditt blodsocker för att injicera rätt mängd insulin till kroppen. Det är också viktigt att du har rätt diabetes utrustning när du injicerar dig själv med insulin.

Läs mer
Läs mer Mindre text

Att testa blodsockernivån

När du har diabetes, betyder det att kroppen inte producerar insulin. Insulin är det hormon som hjälper till att omvandla mat till energi, så det är livsviktigt för diabetespatienter att få insulin. Har du typ 1-diabetes är det viktigt att du vet din blodsockernivå för att få rätt dos insulin. Efter ett tag lär man känna igen tecken på både högt blodsocker och lågt blodsocker, men ibland kan det vara skönt att veta vilken exakt dos som är passande genom att mäta blodsockerhalten.

Både mat, motion och insulin är viktiga element

När du vet om du har högt eller lågt blodsocker, kan du administrera insulin efter vad kroppen behöver. Målet är givetvis att få en stabil blodsockernivå; vilket kan uppnås genom rätt mängd riktig mat, motion och insulin.