Covid-19 Antigen Självtest 2 st

Näsborrsprov för detektion av SARS-CoV-2-virusantigen


2 Stk

Artikeln har utgått

Tyvärr har denna post upphört. Du kanske vill överväga dessa produkter istället:

Beskrivning

SARS-CoV-2-antigensnabbtestet är ett enstegs in vitro självtest som baseras på immunokromatografi.

Självtestet har utvecklats för snabb, kvalitativ bestämning av SARS-CoV-2-virusantigen i prov taget med tops i näsborren (främre näsan) på personer med misstänkt COVID-19 inom de sju första
dagarna efter uppkomna symptom.

SARS-CoV-2-antigensnabbtestet skall inte användas som enda grundval för diagnos eller uteslutning av en
SARS-CoV-2-infektion. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen.

Covid-19 Antigen Självtest 

  • CE-märkt medicinteknisk produkt
  • Godkänd för privat bruk
  • Svara inom 15 - 20 minuter.

Användning

1. Läs bruksanvisningen noga.
2. Använd inte produkten efter utgångsdatum.
3. Använd inte produkten om påsen är skadad eller om förseglingen har brutits.
4. Förvara testet i den förseglade originalpåsen i en temperatur på 4–30 °C. Frys inte testet.
5. Produkten ska användas i rumstemperatur (15–30 °C). Om produkten har förvarats i en lägre temperatur (under 15 °C) ska den stå i normal
rumstemperatur i 30 minuter innan den används.
6. Hantera alla prover som eventuellt smittsamma.
7. Om provtagning samt förvaring och transport av proverna utförs felaktigt eller slarvigt kan testresultaten bli otillförlitliga.
8. Använd den topspinne som ingår i testkitet för bästa möjliga genomförande av provtagningen.
9. Rätt genomförd topsning är det viktigaste steget i provtagningen. Se till att du samlar upp tillräckligt mycket provmaterial (nässekret) från
näsborren.
10. Snyt dig flera gånger före provtagningen.
11. Proverna ska undersökas så snart som möjligt efter provtagningen.
12. Droppa testprovet endast i provbrunnen (S).
13. För många eller för få droppar av bufferten kan ge ett ogiltigt eller felaktigt testresultat.
14. Undvik direktkontakt med bufferten när du använder produkten. Om hud, ögon, mun eller annan kroppsdel får buffert på sig, skölj med rent vatten.
Om en irritation kvarstår, kontakta läkare.
15. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen

 

Skriv en recension

Captcha
Captcha