Förkylning

Lindrar och underlättar förkylningsbesvär

Förylning är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar våde vuxna och barn, särskilt på hösten. Förkylningen är ofta över på några dagarn, men symptom som hosta och trötthet kan hålla i sig under flera veckor. Så se till att ha mediciner som hjälper dig att friskna till innan du blir sjuk!

Förkylning

Förkylningar drabbar många under de månader då vädret skiftar mycket och immunförsvaret är försämrat, pga. Väderomständigheter eller stress.
Förkylningar och influensa är två sjukdomar med väldigt liknande symptom. Som regel håller sjukdomen i sig några dagar med huvudvärk, smärta i muskler och leder, hosta, nästäppa och illamående. Ibland kan besvären vara kvar i upp till två veckor. I vintertider blir många barn sjuka, och förkylningar bland bebisar och influensa hos barn sprids snabbt. Lyckligtvis finns det receptfria läkemedel som kan behandla många av symtomen. Med rätt kombination av kunskap om sjukdomen, vila, vätska och receptfria mediciner kan du snabbt behandla ditt barn och lindra de värsta symptomen.

Vad är förkylning?

Förkylning är en ofarlig men smittsam virussjukdom som infekterar den mjuka vävnaden (slemhinnan) i näsan. Det finns mer än 100 olika virus som kan orsaka en förkylning. Det vanligaste symtomet är en rinnande näsa.

Som regel är förkylningen en mild sjukdom som oftast håller i sig några dagar. Ibland kan symptomen vara lite allvarligare, under influensatider tex.
De flesta barn kommer att lida av förkylning två till fyra gånger per år. Oftast på vintern, men även under de andra årstiderna. Ett barn är smittsam från den dag då sjukdomen bryter ut tills en till tre dagar efter det att barnet åter har återhämtat sig.

Smitta


Virusinfektion sprids via små luftburna droppar sprids när patienten nyser eller hostar. Sjukdomen kan också spridas via händer om en person till exempel har virus på händerna och sedan skrapa sina ögon eller näsa. Infektion via händerna är faktiskt den främsta orsaken till spridningen av förkylningar, särskilt hos barn. På grund av deras tendens att fysisk kontakt, kan speciellt daghem och sport öka risken för barnet drar på sig en förkylning.

Symptomen på förkylning hos barn är.
  • Halsont.
  • Ont att svälja.
  • Nysningar.
  • Rinnande näsa.
  • Andningssvårigheter genom näsan grund. Slemhinnor.
  • En känsla av smärta i öronen.
  • Huvudvärk.
  • Hosta.
  • En känsla av obehag.
  • En förhöjd temperatur (mycket vanligare hos barn än vuxna).