Juhldal Handsprit 70%

199,00 kr

250 ml
I lager
Frakt 29kr
2-4 vardagar

Beskrivelse

OBS.: Denna produktbeskrivning finns endast på danska.

Juhldal Rene Hænder No1 Håndsprit 70% kan anvendes til desinficering af hænderne. 

Produktet indeholder 70% alkohol som hurtigt og effektivt dræber bakterier og nedbryder fedtmembranen omkring virus. 

Når fedtmembranen nedbrydes går virus i stykker og kan herefter ikke smitte. 

Hyppig brug af håndsprit og sæbe kan være hårdt for hænderne. Vi anbefaler at du bruger en fed håndcreme som Helosan dagligt, så du undgår tørre og sprækkende hud på hænder.

Anvendelse

Håndspritten fordeles grundigt på hænderne, indtil hænderne føles tørre.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp (H225).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet (P243).

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235).

Kirsten Hansen 2020-12-24 09:31:26

Prøvede denne håndsprit på en restaurant
Den bedste og mest behagelige håndsprit jeg har prøvet!
Ren LUX kan varmt anbefales

Vibeke pedersen 2020-11-25 08:05:34

Bruger kun denne håndsprit

Olsen 2020-06-02 08:42:53

Absolut i topform !!

Skriv en recension

Captcha
Captcha
Vi är certifierade av Trygg E-handel
  • En enkel och smidig handel
  • Regelbunden kontroll
  • Ökad trygghet för dina personliga uppgifter