Kroppsfettmätare

För mätning av kroppsfett och beräkning av BMI.

När du mäter din andel av kroppsfett, mäter vi i själva verket andelen av en kropp som består av fett. Kroppsfetts-mängden säger i princip mer om huruvida du är överviktig än vikten i sig gör och många gillar att ha kontroll över sitt kroppsfett och dess utveckling.

Fettprocents-mätning görs med en kroppsfettsmätare. Det finns flera typer av kroppsfettsmätare och fettmätaren du föredrar att använda är förmodligen en smaksak. Se över vart du ska ligga beroende på vart du är i livet och hur du lever.

Läs mer Mindre text

Hur mycket kroppsfett?

Hur mycket kroppsfett en människa ska ha går att tvista länge om. Det finns mängder av variationer som vi måste ta med oss när vi beräknar detta. Det finns några direktiv som kan vara bra att känna till men självklart så finns det undantag även här.

Det skiljer sig lite på kvinnor och männens beräknade fettmängd då kvinnor måste ha en högre mängd essentiellt fett för att leva. Detta är den mängden vi måste ha för att våra kroppar skall fungera till fullo.

Kurvan följer sedan denna utveckling beroende på vad vi sysslar med och vad som anses vara hälsosamt och för vad som anses vara överviktig.

Vid ett mycket lågt kroppsfett påverkas våra prestationer extremt mycket och det är svårt att utveckla styrka vid ett lågt kroppsfett exempelvis. Samtidigt som kroppen kan stänga av vissa av våra funktioner som vi behöver för att leva.  

Vilken kroppsfettsmätare bör du använda?

På Mecindo distribuerar vi både en digital fettmätare som du kan hålla i handen och vågar med kroppsfett mätning. Metoden kallas bioelektrisk impedans. En digital fettmätare som du håller i din hand är lätt att använda, den avger en bitström som passerar genom kroppen. Strömmen märks inte av eftersom den är mycket svag, men det är en utmärkt mätare av kroppens procentuella fett. 

En badrumsvåg som Omron BF214 mäter både fett och vikt. Den mäter ditt kroppsfett genom att skicka ström genom kroppen. Ställ dig på vågen barfota vågen beräknar vikt och fettprocent men även BMI.

När du mäter ditt kroppsfett, försök även hitta en struktur och skapa en rutin när du gör dina mätningar.

BMI är även den en riktlinje för vikt och vad personer kan ha innan du antingen väger för lite eller för mycket.

Beräkningen bygger på din längd och vikt och har även den undantag för exempelvis idrottare eller muskelbyggare som ofta kan anses som mycket feta enligt denna mätning då muskler väger mer än fett.

Lagra data för flera användare

De digitala kroppsfettmätarna lagrar dina data och resultaten av dina mått så att du kan följa med enkelt i din utveckling. Speciellt om du vill att din kroppsfettprocent ska stiga eller falla.