Spermaprov

Testa din spermiekoncentration och volym

Spermaprov är ett fertilitetstest som hjälper dig att analysera karaktärsdragen som finns i spermier. Dessa tester kan både utföras hemma (med hjälp av ett hemma kit) eller i ett laboratorium. Varför män väljer att utföra ett spermaprov är oftast på grund av rädslan och misstanke kring infertilitet. 40% av ofruktsamma par beror på respektive man och kvinna, resterande 20% beror på ett gemensamt problem. Om du är osäker på vad problemet är, kan ett spermaprov hjälpa dig in i en rätt väg. Här på Mecindo kan du hitta spermatester i diskreta förpackningar som används till hemmabruk.

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.

Vad betyder fertil?

Att vara fertil innebär att ha den förmågan att kunna fortplanta sig. Kvinnans fertilitet varar oftast upp till 45–50 årsåldern och hon kan bli med barn fram tills det att menstruation och ägglossning slutar. Runt 35 årsåldern sjunker fertiliteten och detta kan då innebära att det tar längre tid för kvinnan att bli gravid. Hos män är fertiliteten mycket längre eftersom testiklarna producerar regelbundet nya sädesceller, detta kan vara i stort sett under hela livet. Perioden för befruktning kan vanligtvis ske under en mycket kort tid som exempelvis endast några timmar, detta innebär att chanserna för befruktning är runt 25%. Om det sker en obalans mellan äggceller och sädesceller kan det uppstå infertilitet, det kan självklart även vara andra orsaker till varför ägg och sädescellerna inte möts. Som tidigare nämnt kan det bero på ett gemensamt problem eller respektive man eller kvinna, det är svårt att veta och därför kan det vara nödvändigt att båda parter testar sig vid misstanke kring infertilitet.

 

Vad är spermaprov?

En spermieanalys utvärderar de karaktäristiska dragen hos den manliga sädesvätskan och spermierna som finns i det. Denna analys hjälper till att utvärdera den manliga fertiliteten antingen för de som planerar graviditet eller utesluta att denne är infertil pga. diverse orsaker.

Det finns ett flertal mätningsmetoder och dessa metoder skiljer sig genom att de mäter olika karaktärsdrag hos sperman. Antingen sker testerna med ett hemma kit eller som ett laboratorietest, resultatet kan självklart även påverkas beroende på hur sädesvätskan samlats upp och vilken mätningsmetod som valts.

Ett spermaprov som utförs hemma hjälper dig att mäta spermiekoncentrationen i sädesvätskan för att ge ett resultat om spermierna är inom det normala antalet spermier. Ett spermaprov ger en sannolikhet på 98% och här kan du se ifall ditt spermieantal är mer eller mindre än standard antalet på 20 miljoner per ml.

 

Spermakvalitet

Spermaprover i både hem och laboratorier kan mäta din spermakvalitet dvs ett mått på spermans förmåga att befrukta kvinnans ägg. Testerna som du kan göra hemma mäter vanligtvis endast spermiernas volym och koncentration. Den enklaste och mest utförliga testet är att studera sperman under ett mikroskop, då endast en liten del av sädesvätskan behövs. Något viktigt att tänka på är att om mannens spermieantal är lägre än normalt kan spermierna ändå befrukta ett ägg. Får du ett resultat på att sädesvätskan innehåller onormalt låga mängder av spermier kan detta vanligtvis behandlas. De faktorer som utgör spermakvalitet är:

 
  • Volym 
  • Koncentration 
  • Rörlighet 
  • Morfologi 
 

Spermavolym och spermiekoncentrationen är två faktorer som avgör ditt spermieantal. Rörlighet och morfologi däremot är två faktorer som avgör spermiekvaliteten. Resultatet av dessa faktorer varierar stort, mellan män och mellan sädesprov från en och samma man. Om testiklarna har ett problem med att bilda spermier kan det ge ett lågt antal spermier vid ejakulation, detta betyder dock inte att mannen har en nedsatt fertilitet. Det kan som tidigare nämnt bero på diverse orsaker, exempelvis hur många spermier som bildats i testiklarna och dessutom hur effektivt transporten från testiklarna är, men även hur täta ejakulationer mannen har haft.

Ju längre stimuleringstid innan ejakulation desto fler spermier. För en utförlig och korrekt diagnos är det rekommenderat att undersöka spermiernas rörelser och utseende. Resultatet från spermieanalysen och eventuella kroppsundersökningar samt hormonundersökningar är essentiella för att kunna säga att mannen blivit noggrant undersökt.

 

Hur kan jag öka spermieproduktionen?

Det finns ett antal olika sätt du kan göra för att öka din spermiekoncentration vid planering av graviditet.

  • Kontrollera först hur din spermakoncentration ser ut. 
  • Därefter finns det flertal vitaminer som du kan äta. 
  • Avstå från sexuella aktiviteter och masturbation minst 3 dagar innan din partner är förväntat att få ägglossning.  
  • Ha samlag med din partner precis innan eller precis under ägglossningen. 
  • En hälsosam livsstil och träning kan även bidra till en ökad produktion av spermier.