Sprayer, inhalatorer & strips

Hjälp till rökstopp

Varför är sprayer, inhalatorer och strips bra att använda?

Sprayer, inhalatorer och strips kan också användas för att minska röksuget i situationer där det är opassande eller olagligt att röka. T.ex. kan produkterna vara en bra lösning när du befinner dig i rökfria zoner, i ett flygplan, i en bil med barn, på sjukhuset eller innan en operation. Som en extra bonus kan produkterna också användas som ersättning för rökning för att undvika att utsätta andra personer för passiv rökning.

En munspray som t.ex. Nicorette Quickmist ska sprayas i munnen en till fyra gånger i timmen. Vätskeångan, som innehåller nikotin, kommer att tas upp i blodet vid kontakten med insidan av munnen. Sprayen är därför enkel att använda och enkel att ha med i väskan eller i bilen.

Sprayer, inhalatorer och strips

Sprayer, inhalatorer och strips med nikotin är produkter som är framtaget till rökstopp och är till den typ av behandling som kallas för nikotinersättningsterapi (NRT).

Nikotin är det beroendeframkallande ämnet i tobak. Rökare som försöker sluta upplever ofta otrevliga abstinenssymptomer och en stark lust till cigaretter, eftersom de är beroende av nikotinen i tobak. Abstinenssymptomer kan vara irritabilitet, huvudvärk, rastlöshet, sömnsvårigheter och koncentrationsbesvär. Dessa symptomer, i kombination med lusten till cigaretter, är orsaken till varför det är så svårt för några personer att helt sluta röka.

Nikotinersättningsterapi fungerar genom att det ger dig lite nikotin, men utan de farliga sidoeffekterna som kommer av att inandas tobaksrök. Den lilla mängden ersättningsnikotin hjälper dig av med abstinenssymptomerna och lusten till cigaretter när du försöker sluta röka, och hjälper dig också med att bryta den psykologiska vanan med att röka. Om du är fysiskt beroende av nikotin har undersökningar visat att nikotinersättningsterapi nästan kan dubbla dina chanser att lyckas med ditt rökstopp.

Varför är sprayer, inhalatorer och strips bra att använda?

Om du redan slutat röka, kan du utan problem använda sprayer, inhalatorer eller strips om du någon gång får lust efter en cigarett.

Om du inte är klar att helt sluta röka, kan sprayer, inhalatorer och strips också hjälpa dig med att skära ner på antalet cigaretter. Genom att använda en spray, inhalator eller strip i stället för att röka en cigarett kan du få det lättare att senare helt sluta röka.

Sprayer, inhalatorer och strips kan också användas för att undvika röklusten i situationer där det är opassande eller olagligt att röka. T.ex. kan plåster vara en bra lösning när du befinner dig i rökfria zoner, i ett flygplan, i en bil med barn, på sjukhuset eller innan en operation. Som en extra bonus kan plåstren därför också användas som ersättning för rökning för att undvika att behöva utsätta andra personer för passiv rökning.

Förutom att bryta det fysiska beroendet av cigaretter, går en stor del av rökstoppet ut på att bryta de rökvanor som du tidigare haft. Försök att undvika situationer där du blir frestad till att röka och försök få stöd från vänner och familjen när du märker att du är på väg att ge efter för din röklust.

Hur fungerar nikotinsprayer, -inhalatorer och -strips?

Nikotinsprayer, -inhalatorer och -strips fungerar olika, eftersom de olika produkterna används på olika sätt. Själva effekten av produkterna är dock precis samma, eftersom små doser nikotin blir upptaget i blodet när du börjat använda produkten.

En munspray som t.ex. Nicorette Quickmist ska sprayas i munnen en till fyra gånger i timmen. Vätskeångan, som innehåller nikotin, kommer att tas upp i blodet vid kontakten med insidan av munnen. Sprayen är därför enkel att använda och ha med i väskan eller i bilen.

Inhalatorer som Nicorette Inhalator fungerar precis som en vanlig cigarett. Inhalatorn har samma storlek och form som en cigarett, så produkten är perfekt att använda om du har problem med att slippa den fysiska känslan av att sitta med en cigarett i handen. När du andas in genom att suga genom produkten, förångas nikotinet i inhalatorn, så nikotinet tas upp i blodet genom kontakt med slemhinnorna i mun och hals. Nikotinet når därför aldrig ner till lungorna, så dem skonas.

NiQuitin Strips är små, tunna bitar som läggs på tungan. När tungan lyfts mot gommen kommer remsan att bli upplöst och nikotinet tas upp i blodet. NiQuitin Strips är därför ett ganska lätt sätt att få tillräcklig nikotinersättning som krävs för att ditt rökstopp ska bli effektivt.

När du känner att du är klar till det, bör du minska på din användning av sprayer, inhalatorer och strips tills du har slutat helt.