ThermaCare

ThermaCare är avsedd för omedelbar och effektiv smärtlindring av muskel- och ledvärk och kan hjälpa till att återställa musklerna till sitt normala tillstånd.

ThermaCare är en självuppvärmande engångs-värmekompress.

Värmekompressen består av diskreta kuddar, som levererar terapeutisk värme som varar upp till 8 timmar och kan placeras under kläderna.


Värmekompressen innehåller värmealstrande ingredienser inklusive; järn, kol, salt och vatten som kan tränga djupt in i kroppen och avkopplande spända muskler så att cirkulationen flyter lätt.

Långvarig och djup värmebehandling

ThermaCare lindrar smärta i musklerna genom att nå in i den djupare muskelskiktet , där spänningarna finns och kontinuerligt förar värme med en idealisk temperatur av 40 ° C i minst 8 timmar. 

Värmebehandlingar vid lägre temperatur eller kortare tid kommer bara att ge en ytlig värmeeffekt eftersom värmen inte kan nå smärtpunkterna och kommer därför inte att ge samma effektiv smärtlindring.

ThermaCare finns som ThermaCare värmekompress för ryggen och ThermaCare värmekompress för nacke och skuldror.

Ryggsmärtor

Stillasittande arbete och brist på motion är några av de vanligaste orsakerna till smärta i ryggen eller nedre delen av ryggen. Konsekvenserna av ryggsmärtor kan vara begränsad rörlighet och sjukskrivning. 

Orsaker till ryggsmärta kan ibland vara svårt att definiera och behandlas därför ofta med smärtstillande medel, som bedövar symptomen snarare än att behandla den verkliga källan till smärtan, vilket kan resultera i att smärtan blir tätare och starkare.

Nacke och skuldersmärta

Smärta i nacken eller skuldrorna är vanligast bland vuxna, orsakad av drag, spända muskler eller stukningar, men förekommer även i allvarligare fall, som t.ex. fel ställning eller whiplash. 

Akut nacksmärta ofta varar i 3 veckor, medan kroniska nacksmärtor kan pågå upp till 12 veckor. Typiska exempel på nacksmärta kan vara begränsad rörlighet, stickande smärta eller drag i nacken.

Läs mer Mindre text