Antibakteriell & Antiseptika

Förhindra infektioner och bakterietillväxt med hjälp av antiseptiska produkter

Antibakteriell

Antibakteriell innebär de komponenter och medel som bekämpar bakterier eller förhindrar dess tillväxt samt dess förmåga att reproducera. Antibakteriell effekt kan hittas i element som värme, kemikalier som exempelvis klor, och antibakteriella läkemedel. Idag finns det alltmer antibakteriella produkter speciellt för rengöring och handtvätt, dessa produkter reducerar inte risken för symptom från generella infektionssjukdomar eller utesluter potentiella bakteriella sjukdomar i hemmet.

Antibakteriella ämnen används i kläder, vitvaror eller hygienartiklar för att hindra bakterietillväxt och dålig lukt. Dessa i sin tur innehåller antibakteriella egenskaper till för att behandla och förhindra bakteriella infektioner i kroppen, genom att döda eller hämma bakterietillväxt. Antibakteriella medel används främst i tvål och desinfektionsmedel.


Antiseptikum

Antiseptika eller Antiseptikum å andra sidan, används även för att döda eller hämma bakterietillväxten och andra mikroorganismer. Antiseptiskt medel används främst på delar av kroppen som ett inflammationshämmande hjälp, vanligtvis men inte alltid, för sår eller kirurgiska snitt för att hindra hudinfektion. Antiseptika avser till att bekämpa redan existerande mikrober. Det finns vissa antiseptiska medel som kan användas internt, exempelvis till urinvägarna eller vagina innan ett medicinskt ingrepp. Antibakteriella desinfektioner däremot, används oftast på ytor och icke-levande organismer. Väteperoxid och alkohol är de vanligaste formerna av antiseptiska medel och används främst inom medicin och hushåll. Inom medicinska tillämpningar används antiseptika för att rengöra huden innan ett snitt görs men även för att behandla skär-och skrapsår på huden. En skillnad är då att antiseptiskt medel används på kroppsytor för att hämma tillväxten av bakterier, svampar, parasiter och virus. Den kan appliceras på hud och slemhinnor. Desinfektion och sterilisering som innehåller antibakteriella egenskaper används oftast i starkare medel för att döda mikroorganismer på objekt såsom byggnader, verktyg, bord och golv. 


Hur snabbt verkar antiseptika?

Antiseptiska medel som innehåller jod verkar mycket effektivt eftersom det dödar bakterier redan inom 30 sekunder. De antiseptiska medel som verkar långsammare bör få låtas verka i en längre period.


Skillnaden på antiseptika och desinfektion

Skillnaden mellan antiseptika och en antibakteriell desinfektion är att antiseptika hämmar och dödar bakterier och virus på huden, samtidigt som det inte ger eller endast en ytterst liten skada på vävnaden på huden. Detta eftersom de kemikalier som finns i antiseptika inte är kraftfulla som de kemikalier som finns i desinfektionsmedel. Om du ska rengöra ytor på saker eller icke-levande vävnader är det mer lämpligt att använda desinfektionsmedel.


Viktigt att tänka på:

Det är viktigt att få reda på den medicinska historien av en patient eller individ innan ett val av antiseptika. För att undvika en jod absorption av ett foster eller spädbarn bör gravida kvinnor eller ammande patienter begränsa sin användning av jod-innehållande antiseptika. Detta eftersom en jod absorption kan bidra till att spädbarnets sköldkörtelfunktion förändras.

Tänk även på att antiseptika som innehåller alkohol kan orsaka torr och irriterad hud samt att antiseptiska medel som klorhexidin, bensal och hexaklorofen kan bidra till att förvärra överkänsligheten på huden. Antiseptika som silvernitrat är mild nog att användas på känsliga vävnader och områden som ögon och hals, dock dödar den färre bakterier.  Produkter som innehåller Timerosal vilket är en kvicksilverförening verkar effektivt mot bakterier och jästsvampar, dock kan det uppkomma kvicksilver toxicitet vid en långvarig användning.