Mariatistel

Örttillskott för levern

Hjälper Mariatistel?

Silymarin är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i mariatistel. Silymarin är både antiinflammatoriskt och en antioxidant. Det är oklart vilka fördelar, om någon, det kan ha i kroppen.

Är Mariatistel bra för levern?

Vid det här laget finns det inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att säga om mariatistel kan hjälpa mot leverproblem. Tidig forskning tyder på att mariatistel kan hjälpa människor med alkoholrelaterade leversjukdomar. Andra studier visar ingen förbättring i leverfunktion i denna grupp av människor.

Vissa studier visar också att mariatistel möjligen kan erbjuda en viss fördel för personer vars lever är skadad av industriella toxiner, såsom toluen och xylen.

Mer forskning behövs innan läkarna kan säga om mariatistel faktiskt gynnar levern.

 

Kan Mariatistel hjälpa personer med diabetes?

Medicinsk forskning tyder på att mariatistel, i kombination med traditionell behandling, kan förbättra diabetes. Studier har visat en minskning av blodsockernivåer och en förbättring av kolesterol hos personer med typ 2-diabetes.

Forskare har även funnit att mariatistel förbättrar insulinresistens, en viktig egenskap hos typ 2-diabetes.

Diabetes är ett allvarligt tillstånd. Tala med din läkare innan du tar något kosttillskott, eftersom de kan störa din medicinering.

 

Är Mariatistel bra för hjärtat?

Genom att sänka LDL "onda" kolesterolets nivåer, kan Mariatistel hjälpa till att minska risken för att utveckla hjärtsjukdom. Dock har studier om möjliga hjärtfördelar endast gjorts på människor med diabetes. Personer med diabetes har ofta högt kolesterol och det är oklart om Mariatistel kan ha samma effekt på andra människor.

Mariatistel kan också tas tillsammans med kolesterolsänkande läkemedel, som statiner. Det kan hjälpa till att förhindra förhöjning av leverenzymer, vilka kan vara en bieffekt av medicineringen.