Blodtrycksmätare

Mät ditt blodtryck enkelt i hemmet med en bra blodtrycksmätare.

Vad är en blodtrycksmätare?

En blodtrycksmätare är en mekanisk anordning som kan användas för att mäta ditt aktuella blodtryck snabbt och effektivt. Dessa finns i flertalet olika varianter och görs av flera olika tillverkare.

Blodtrycksmätarna görs oftast i varianter som mäter blodtrycket när den appliceras över dina fingrar, på handleden eller på överarmen.

På denna sida hittar du främst blodtrycksmätare för användning på överarmen och handleden som anses vara mycket effektiva och precisa i sina mätningar.

Vad kan du använda en blodtrycksmätare för?

Det är viktigt att mäta ditt blodtryck för att avgöra om ditt blodtryck ligger på normala nivåer eller om du har ett lågt eller för högt blodtryck.

Högt blodtryck är idag ganska vanligt i Sverige och flera människor lider av detta utan specifik vetskap om problemet.

Med egen blodtrycksmätare för användning i hemmet kan du enkelt göra mätningar själv där ett vilande blodtryck mäts bäst. 

Hjärtsjukdomar förekommer överallt i vårt samhälle och ju snabbare vi kan hantera och agera mot symptom som kan leda till dessa sjukdomar, desto bättre.

Vad är ett normalt blodtryck?

Ett blodtryck som ligger på 120/80 kommer anses som ett friskt hjärta. För en ung och frisk person är detta friskt. Detta är gränsen och det är alltid bra om du ligger under dessa värden.

Du kan använda tabellen nedan som en hjälp för att avgöra var ditt uppmätta blodtryck kan placeras.

Blodtryckskategorierna förklarat:

Lågt blodtryck: Har du ett blodtryck som är under 100/60 har du lågt blodtryck (hypotonus). Lågt blodtryck kan antingen vara medfött eller på grund av trauma, chock, eller genom vissa sjukdomar såsom Addisons sjukdom. Rådgör med din läkare om du upprepade gånger mäter ett för lågt blodtryck.

Normalt blodtryck: Blodtrycket faller inom det optimala området. Fortsätt dina goda vanor och håll ditt hjärta fortsatt friskt.

Prehypertension: Detta ses hos individer med ett blodtryck som är mellan 120 till 139 / 80–89. Om ditt blodtryck är inom detta område bör du vidta vissa åtgärder för att försöka minska det för att förhindra att det utvecklas till ett högt blodtryck i framtiden.

Högt blodtryck: Om ditt blodtryck är i intervallet mellan 140–159 / 90–99 har du ett förhöjt blodtryck. Du bör rådgöra med din läkare om hur du bäst förhåller dig till detta. Vanligtvis krävs det en förändring av livsstil om möjligt samt blodtryckssänkande läkemedel som rekommenderas av en läkare.

Starkt förhöjt blodtryck: Om du vid upprepade mätningar upptäcker att ditt blodtryck är högre än 160/100 bör du rådgöra med din läkare så snart som möjligt för råd om behandling.

Vid högre värden än 180–110 är det viktigt att du tar akut kontakt med vården fortast möjligt.

Vad menas med dessa blodtrycksnummer?

När du behöver göra en blodtrycksmätning är det viktigt att du läser mätningen på rätt sätt.

När du mäter blodtrycket, kommer du att presenteras med två siffror:

Systoliskt tryck (det övre / högre numret): Det systoliska trycket är det tryck som uppstår i artärerna medan hjärtat pressar ihop sig och trycker ut blodet i kroppen.

Diastoliskt tryck (de lägre siffrorna): Det diastoliska blodtrycket. Det är trycket i artärerna medans hjärtat är avslappnat mellan två slag och fylls med blod.

En blodtrycksmätare mäter både systoliskt och diastoliskt blodtryck som uttrycks i millimeter kvicksilver (mmHg).

En mätning på exempelvis 120/80 mmHg innebär därför att det finns ett systoliskt tryck av 120 över ett diastoliskt tryck av 80 millimeter kvicksilver.

Vilken blodtrycksmätaren bör jag använda?

Vilken blodtrycksmätare du bör välja beror mycket på din situation och hur ofta den ska brukas.

Vi rekommenderar följande fyra tumregler för att välja blodtrycksmätare:

  • Det rekommenderas att undvika finger-blodtrycksmätare eftersom tillförlitligheten hos dessa kan vara oregelbunden och den kan svaja.
  • En blodtrycksmätare till överarmen är vanligtvis mer exakt än handleden.
  • Välj alltid en blodtrycksmätare som är kliniskt utvärderad eftersom detta ger högre tillförlitlighet och bättre samverkan mellan din läkare / sjukhus.
  • Välj muddar i rätt storlek – de som följer med är oftast lämpliga men för vissa är det nödvändigt att köpa muddar i en annan storlek.

Vem ska särskilt använda en blodtrycksmätare? 

Alla kan dra nytta av att mäta sitt blodtryck från gång till gång men för vissa är det en särskilt bra idé att ha en blodtrycksmätare i hemmet:

  • Människor som får diagnosen högt blodtryck.
  • Alla som befinner sig i en behandling för högt blodtryck och vill hålla ett öga på sina framsteg.
  • Personer som löper hög risk att utveckla högt blodtryck.
  • Gravida kvinnor som upplever högt blodtryck under graviditeten.

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck kallas även för hypertension. Betydelsen är att trycket i kroppens artärer är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck blir en börda på hjärtat och cirkulationen.

Detta bidrar till en risk att exempelvis utveckla blodproppar, en stroke och hjärtinfarkter. Med en elektronisk blodtrycksmätare kan du enkelt och smärtfritt mäta blodtrycket och skaffa dig bra koll på dina värden.

På Mecindo distribuerar vi ett brett sortiment av speciellt Omrons blodtrycksmätare som alla är användarvänliga och helautomatiska vilket skapar trygghet för att dina mått blir korrekt gjorda.

Instrumentens teknologi varierar men vi rekommenderar Omron M3 som är en lämplig apparat för enstaka bestämningar.

Mer avancerade modeller som Omron MIT Elite och Omron RS8 har program med minne som gör det möjligt att spåra ditt blodtrycks data över tiden.

Vem lider av ökade chanser att drabbas av högt blodtryck?

Det finns flera saker som ökar risken till högt blodtryck. Detta gäller fetma, diabetes, fysisk inaktivitet, högt alkoholintag, högt saltintag och när du blir äldre.

Om du misstänker att du har högt blodtryck, kontakta din läkare och då görs ofta blodtrycksmätningar under en lite längre period för att kunna diagnostisera om du är i riskzonen och därefter kunna behandla på bästa medicinska sätt.

Vad gör jag om jag mäter ett högt blodtryck?

Om du mäter högt blodtryck, bör du vänta 5–10 minuter och upprepa testet några gånger. Om du fortfarande mäter högt blodtryck bör du därefter rådgöra med din läkare.

Om du skulle under upprepade gånger mäta ett mycket högt blodtryck (över 180/110) samtidigt som du upplever olika symptom såsom bröstsmärtor, andningsproblem, ryggvärk, syn- & tal-rubbningar bör du omedelbart söka akut läkarhjälp.

Kan högt blodtryck behandlas?

Högt blodtryck är inte en sjukdom i sig utan ett symptom på ett eller flera underliggande problem. Ofta krävs en livsstilsförändring för att arbeta mot dessa symptom och detta inkluderar ofta någon typ av fysisk aktivitet.

I andra fall är det nödvändigt med blodtrycksmedicin. 

Rådgör alltid med din läkare innan du börjar använda läkemedel mot högt blodtryck.