Persondatapolitik

 

1. Personuppgiftspolicy för Mecindo

 

Senast uppdaterad den 05/01/2023 och ersätter alla tidigare utgåvor av integritetspolicy eller personuppgiftspolicy för Mecindo.

Denna personuppgiftspolicy ger dig en översikt över behandlingen av dina uppgifter hos Mecindo. Det gäller mecindo.dk. och ytterligare tjänster och förmåner som erbjuds av Mecindo. Mecindo benämns nedan som ”oss”, ”vi” och ”vår”. Vår Personuppgiftspolicy omfattar vad andra benämner som till exempel privatintegritetspolicy dataskyddsförklaring.

Om du har frågor om denna personuppgiftspolicy eller frågor till ämnet personuppgiftspolicy i Mecindo kan du alltid kontakta vårt GDPR-team via e-mail: gdpr@mecindo.dk.

 

Du kan skicka ett e-postmeddelande till vårt GDPR-team om du till exempel kommer att vilja ta din rätt till information eller radering av uppgifter eller annan dataskyddsrätt enligt artiklarna 15-22 i GDPR-förordningen, inklusive ett återkallande av samtycke i marknadsföringssyfte, avanmälan av nyhetsbrev eller liknande.

När vi hänvisar till den rättsliga grunden i vår personuppgiftspolicy hänvisar vi till artikelnummer i Europaparlamentets och Rådets GDPR-förordning (eller dataskyddsförordning) nummer 2016/679 den 27 april 2016.

 

1.1 Kontaktuppgifter och dataansvarig

Web Nordic A/S är dataansvarig för dina personuppgifter.

 

Bolagets moderbolag: Helsam Gruppen A/S (CVR-nummer 17444387)

Företagets juridiska namn: Web Nordic A/S (CVR-nummer: 12072279)

Företagets undernamn: Mecindo
Företagets adress: H.C. Andersens Boulevard 11, 1553 København V, Danmark
 

Om du har frågor eller kommentarer om vår personuppgiftspolicy eller om du vill utnyttja dina personuppgiftsrättigheter, kan du kontakta vårt GDPR-team via e-mail: gdpr@mecindo.dk

 

1.2 Område

Sättet vi behandlar dina uppgifter på är i allmänhet detsamma för de flesta av våra erbjudanden. Denna personuppgiftspolicy gäller därför för alla tjänster som vi erbjuder dig som kund i Sverige. Det är oberoende av om vi gör detta via din användning av webbplatsen, per telefon i samband med kundtjänst, möten eller via sociala nätverk eller andra kanaler.

 

1.3 Vad är ”din data”?

När vi hänvisar till "dina uppgifter" betyder det personuppgifter. Det är all information som vi kan använda enskilt eller i kombination med annan information för att identifiera dig, till exempel namn, telefonnummer, kundnummer, ordernummer eller e-mail.

All information som vi inte kan använda för att identifiera dig (eller i kombination med annan information) betraktas som icke-personlig information. Icke-personliga uppgifter kallas även anonyma uppgifter. När vi kombinerar dina personuppgifter med anonyma uppgifter betraktas alla uppgifter i en specifik information som personuppgifter. Om vi raderar personuppgifterna från en del av informationen, gäller de återstående uppgifterna i den inte längre som personuppgifter. Denna process kallas anonymisering.

 

Därför gäller följande:

Om vi bjuder in dig till att informera oss om viss personlig information kan du alltid avvisa den. Du bestämmer själv vilken information du vill ge oss.

 

Däremot kanske vi inte kan göra de begärda tjänsterna tillgängliga för dig (inte alls eller inte optimalt). Vi kan till exempel inte leverera paket till dig om du inte har angett en leveransadress.

 

2. Cookies

Information samlas in bl.a. genom användning av cookies. Vi använder cookies till statistik och marknadsföring. Användandet av cookies inkluderar också automatisk insamling av information från alla enheter (t.ex. dator, surfplatta, mobil) som du använder för att besöka våra webbplatser. Genom att använda våra hemsidor accepterar du att vi använder cookies. Läs vår cookiepolicy här.

 

3. Vår skyldighet att ge dig information

När vi samlar in personuppgifter om dig måste vi informera dig om det samtidigt som vi samlar in dessa uppgifter. För att du ska få så stor information som möjligt uppmanar vi dig att läsa alla punkter i denna Personuppgiftspolicy. Klickar du vidare från sidan bekräftar du att vi har uppfyllt vår skyldighet att lämna information.

 

4. Behörighet till behandling av persondata

Utöver nödvändigheten och syftet, kommer behandlingsbehörigheten för vår insamling och användning av dina personuppgifter vara beroende av i vilket sammanhang vi samlar in dem. I princip samlar vi endast in till de ändamål som vi har förklarat i denna personuppgiftspolicy eller för de ändamål som vi har meddelat dig vid insamling av dina uppgifter, vilket i första hand är i köpprocessen och leveransen, individualiseringen och vidareutvecklingen av och säkerheten för våra tjänster.

Det viktigaste skälet till att samla in och använda dina personuppgifter är därför nödvändigheten av att uppfylla vårt avtal med dig (dvs se till att du får varor du har beställt och köpt från oss), jfr artikel 6, stk. 1, b.

 

5. Vad använder vi din data till?

Vi samlar i princip endast in till de ändamål som vi har förklarat i denna personuppgiftspolicy eller för de ändamål som vi har nämnt i föregående punkt. Inom ramarna för europeisk dataskyddslagstiftning använder vi även dina uppgifter till andra ändamål, som till exempel inkluderar optimering av affärsprocesser, skräddarsydd design av våra tjänster och individualiserad annonsering. Den rättsliga grunden till behandlingen av dina uppgifter inom ramen för ovanstående beskrivna syften finns i artikel 6, stk 1, bokstav f.

 

6. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vårt företag arbetar enligt policyer och fastställda rutiner, då vi följer ett antal lagstiftningsbegränsningar från t.ex. Läkemedelsverket och Miljöstyrelsen i Danmark. Vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa kvaliteten och integriteten på all vår data, inklusive dina personuppgifter.

Dina personuppgifter överförs säkert hos oss med hjälp av kodning. Detta gäller kundinloggning om du har registrerat dig i vår kundklubb. I detta sammanhang använder vi kodsystemet SSL (Secure Socket Layer) och du bör därför se en hänglåsikon i adressfältet i din webbläsare, som visar att data som överförs mellan din webbläsare och våra webbplatser varken kan ses eller manipuleras av obehöriga användare.

 

Dessutom skyddar vi våra hemsidor och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, obehörig åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter orsakade av obehöriga. Det är endast anställda som har ett genuint behov och syfte att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till informationen. Dessa anställda instrueras i hur plattformsdata hanteras korrekt.

 

Alla betalningar på våra hemsidor görs genom en säker krypterad anslutning i ett separat betalningsfönster hos våra betalningsleverantörer. All betalningsinformation är krypterad och är endast tillgänglig för betalningsleverantören. Vi har ingen tillgång till dessa.

 

7. Vilken data behandlar vi?

Vi erbjuder olika tjänster, till exempel onlinetjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss online, per telefon, personligen eller på annat sätt och vilka tjänster du använder, dyker det upp olika uppgifter från olika källor och kanaler i detta sammanhang.

 

Mycket av de uppgifter som vi behandlar upplyser du själv när du använder våra online-tjänster eller kontaktar oss, till exempel när du registrerar dig och i samband med detta anger ditt namn, e-mail eller adress.

 

7.1 Profildata

Profildata är din personliga och demografiska information om dig som person (masterdata) och dina individuella intressen, som du eventuellt ger till oss när du registrerar ditt kundkonto. Din profilinformation inkluderar t.ex. följande:

 • Ditt för- och efternamn.
 • Dina kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och e-post.
 • Dina preferenser, t.ex. produkttyper/produktkategorier.
 • Demografisk information som kön, ålder och adress.

 

I samband med användning av individualiserade tjänster med inloggning kan ytterligare obligatorisk information krävas, inklusive till exempel ditt födelsedatum eller dina produktkategorier du föredrar.

Profildata kan också innehålla ytterligare information om dig som person eller dina intressen. Dessa uppgifter kan redan begäras inom ramarna för registreringen för tjänsten i fråga, men de kan också specificeras vid ett senare tillfälle. Det är t.ex. fallet om du senare lägger till frivillig information i din profil eller vill använda ditt kundkonto för att registrera dig för en tjänst som kräver ytterligare obligatorisk information. Om du är inloggad på ditt kundklubbskonto kan du se din profilinformation där, och i de flesta fall kan du även ändra det direkt, t.ex. om du behöver uppdatera din adress efter en flytt.

 

Om du använder ditt kundkonto på någon av våra hemsidor använder vi även din profilinformation, intresseinformation och köpinformation till optimering för att göra köpupplevelsen individuell. Endast genom sådan individualisering av din köpupplevelse kan vi presentera lämpliga sökresultat, produktförslag, rekommendationer och annat innehåll som motsvarar dina faktiska intressen.

Den rättsliga grunden till behandlingen av dina uppgifter i syfte att individualisera din köperfarenhet inom ramen för individualiserade tjänster finns i artikel 6, mom. 1, bokstav b.

 

7.2 Om du använder inloggning

Detta omfattar endast användare som loggar in med inloggning och lösenord. Lösenordet är det primära skyddet för åtkomst till din kundprofil på våra hemsidor. Det är därför extra viktigt att du väljer ett säkert lösenord och att du tar väl hand om det. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord hemligt och att det inte används av andra personer. Om du använder funktionen med inloggning och lösenord är det viktigt att du även läser Villkor för Mecindo Plus kundklubb här.

 

7.3 Interessedata

När du interagerar med våra tjänster genereras data som vi använder för att registrera innehåll, ämnen, produkter, produkttyper eller varumärken som du är intresserad av. Vi kan t.ex. härleda de produktkategorier du är intresserad av baserat på köpinformation eller favoriter (om denna information är tillgänglig för oss) och genom att göra jämförelser med användare med liknande egenskaper. På så sätt kan vi visa dig de produkter som förmodligen är mest relevanta för dig först vid nästa sökning.

 

Utöver de intressen som du direkt kommunicerar till oss kan vi också härleda dig till dina intressen baserat på andra uppgifter som vi registrerar. När du t.ex. upprepade gånger besöker ett visst område på våra hemsidor kan vi inom ramen för användaranalysen fastslå dina intressen baserat på din åtkomstdata.

 

7.4 Lokaliseringsdata

När du använder våra tjänster registrerar vi data på din enhets aktuella plats till specifika ändamål. När du använder platstjänster på din enhet till t.ex. våra hemsidor samlar vi in platsdata som vi hittar genom din enhet och som görs tillgänglig för oss för att erbjuda dig platsbaserade tjänster.

Det kan vara så att du kan få förslag på produkter som passar din nuvarande plats. Om du tillåter att någon av våra tjänster får tillgång till platstjänsterna på din enhet, överförs din plats regelbundet till oss (detta är även fallet, till exempel när du för närvarande inte använder tjänsten).

Vi önskar att förbättra användarupplevelsen för dig, så att du t.ex. får platsberoende innehåll laddat snabbare när du använder vår tjänst där du för närvarande befinner dig, så detta används för att visa platsbaserade push-notiser. Vi skapar inga rörelseprofiler från denna data.

 

Dessutom registrerar vi även platsdata, som kommer från din enhets IP-adress (dock endast på stadsnivå). Geolokalisering används av många webbutiker för att registrera bedrägerier, så att misstänkta köp kan upptäckas (till exempel kan det i vissa situationer vara misstänkt om en beställning via ditt kundkonto använder en IP-adress från ett land där du tidigare inte har gjort något köp.

 

7.5 Nyhetsbrev via e-mail

7.5.1 Olika typer av nyhetsbrev via e-mail

Vi erbjuder dig olika typer av nyhetsbrevstjänster, som kan inkludera:

 • Innehåll för inspiration såsom uppdateringar om nyheter, varumärken, trender, erbjudanden, reor, kategorier, tävlingar och liknande.
 • Påminnelser om du har glömt varor i din varukorg eller om du har begärt en påminnelse när en vara är tillbaka i lager.
 • Frågeformulär, som t.ex. undersöker om du är nöjd med produkterna du har köpt eller handeln med oss ​​i övrigt.
 • Individuella rekommendationer av produkter som vi tror kommer att falla dig i smaken baserat på dina tidigare beställningar och surfbeteende.

 

Om du har registrerat dig till nyhetsbrev via e-mail kommer du att få några av de nyhetsbrevstjänster som beskrivs ovan, som är beroende av omfånget av din prenumeration.

 

7.5.2 Registrering

När du ger ditt samtycke i samband med att du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer du att läggas till vår marknadsföringslista på e-mail. Vi granskar kontinuerligt statistik som i anonymiserad form berättar om öppningsfrekvensen och klickfrekvensen av våra nyhetsbrev.

 

7.5.3 Avregistrering

Du kan alltid avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på "Avregistrera nyhetsbrev" längst ner i själva nyhetsbrevet. Var uppmärksam på att avregistrering från nyhetsbrev inte är detsamma som att avregistrera sig från kundklubben Mecindo Plus. Du kommer fortfarande ha kvar dina fördelar, men du kommer inte längre få information om vilka erbjudanden vi har och när våra kampanjer är i gång.

 

7.5.4 Vilken data blir registrerad?

Om du registrerar dig till våra nyhetsbrev på e-mail så registrerar vi:

 • tillfälligt din IP-adress, precis som vi samlar in tidpunkten för din registrering och bekräftelse. På så sätt kan vi dokumentera att du faktiskt har registrerat dig, samt identifiera eventuell otillåten användning av din e-mail.
 • information om ditt namn och din e-mail.

 

Syftet är att tillvarata vårt intresse i att kunna leverera nyhetsbrev till dig som du själv anmält till. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev enligt artikel 6, stycket 1, bokstav a.

 

7.6 Profiler på Sociala Medier

Vi hanterar profilsidor/fansidor på olika sociala nätverk. Det kan t.ex. vara YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram och Google. Våra tjänster kan innehålla funktioner från dessa sociala nätverk. Dessa kan vara Messenger-tjänster och sociala plugin-program eller sociala inloggningar (t.ex. "Logga in med Facebook").

Om du kontaktar oss direkt via våra sociala nätverksprofiler, svarar på våra inlägg, delar eller kommenterar eller på annat sätt använder funktionerna som är integrerade i våra tjänster, och i det sammanhanget är medlem i det sociala nätverket, kan vi ta emot data från leverantören av sociala nätverk som kan användas för att identifiera dig.

 

Normalt kan vi se följande data:

 • Din offentliga profilinformation lagrad med det relevanta sociala nätverket (t.ex. namn, profilbild).
 • Information om vilken typ av enhet du använder.
 • Konto-ID för din profil med nätverket i fråga (t.ex. Facebook-ID).

 

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter till marknadsföring är till för att kunna svara på dina förfrågningar, ge dig möjlighet att delta i tävlingar och kontakta dig om du vinner. När de sociala nätverken använder personuppgifter som samlats in på våra profiler för eget bruk, t.ex. för att förbättra sitt reklamsystem behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras egen personuppgiftspolicy, som du hittar här:

Facebook/Instagram/MessengerGoogle/YouTubeLinkedIn.

 

Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra vårt företag och våra tjänster, att besvara dina förfrågningar eller att ge dig möjlighet att delta i tävlingar och att kontakta dig om du vinner, jfr art 6, mom. 1, bokstav f.

 

7.7 Indikationer vid kampanjer och undersökningar

Om du deltar i någon av våra erbjudna kampanjer (t.ex. pristävling och julkalender) eller förfrågningar (t.ex. kundnöjdhetsundersökningar som en del av marknadsundersökningar) kan vi be dig att lämna personlig information.

Efter en pristävling brukar vi be dig att uppge ditt namn och din e-mail så att vi kan informera dig om du vinner, samt se till att varje deltagare deltar i pristävlingen endast en gång.

I samband med vissa kampanjer och undersökningar kan vi också be dig att ange ytterligare information. Detta kan t.ex. vara fallet om vi driver en kampanj tillsammans med en partner och partnern behöver information om dig för att kunna göra priset tillgängligt för dig. I dessa fall informerar vi dig alltid tydligt och separat om de uppgifter som krävs och för vilket eller vilka syften vi använder dem.

 

7.8 Kontaktuppgifter i samband med en kommersiell relation

Om du kontaktar oss antingen som privatperson eller som anställd på ett företag (som vi samarbetar med) registrerar vi dina kontaktuppgifter i det sammanhanget. Beroende på hur du och vi kontaktar varandra (t.ex. via telefon eller e-mail), kan dina kontaktuppgifter inkludera namn, mailadresser (företag eller privat), telefonnummer, e-mail, information om dina profiler på sociala nätverk (vi får t.ex. ditt Facebook-ID när du kontaktar oss via Facebook), användarnamn och liknande kontaktuppgifter.

 

Syftet med vår insamling är att ta hand om vår arbetsrelation med dig och det företag du kan företräda och därmed kunna fullgöra våra skyldigheter i det sammanhanget. Den rättsliga grunden kommer till största delen att vara det avtalsförhållande som har upprättats eller håller på att upprättas mellan oss och dig och/eller det företag du representerar, jfr artikel 6, stycke. 1, bokstav b. Beroende på samarbetets karaktär kan den rättsliga grunden också vara en annan, typiskt sett vårt berättigade intresse av att upprätta och förvalta relationen mellan dig och/eller det företag du representerar, jfr artikel 6, stk. 1, bokstav f.

 

7.9 Enhetsdata

När du använder våra onlinetjänster och/eller mobiltjänster behandlas tekniska data för att göra de erbjudna funktionerna och innehållet tillgängligt och kunna visa dem på din enhet. Enhetsdata uppstår t.ex. när man använder:

 • Hemsidor.
 • Sociala Medior-sidor (t.ex. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, Tik Tok).
 • Nyhetsbrev via e-mail (dvs. när din interaktion med ett nyhetsbrev registreras).

 

Enhetsdata kan t.ex. vara information om vilken enhet du använder och din IP-adress, som nätverksplats. Generella enhetsdata är t.ex. angivning av enhetstyp (PC, mobil, surfplatta), operativsystemversion, konfigurationsinställningar (t.ex. språkinställningar, systembehörigheter) och internetuppkopplingsinformation (t.ex. mobilnätverksnamn, anslutningshastighet).

 

7.10 Identifikationsdata

Identifieringsdata (ID) är t.ex. sessions-ID:n, cookie-ID:n, unika enhetsidentifikationsnummer (t.ex. Googles reklam-ID, Apple-annons-ID), konto-ID:n från tredje part, om du t.ex. använder sociala Plus-ins eller Social-Logins och andra vanliga internettekniker till att identifiera din webbläsare eller enhet.

 

7.11 Åtkomstdata

Åtkomstdata är data som automatiskt överförs till webbservern och databaser för webbläsare vid varje online-åtkomst (inom så kallade HTTP-förfrågningar). Detta gäller standardiserad information om det valda innehållet (såsom namn och filtyp för en vald fil) samt ytterligare information om serveråtkomst (såsom överförd datavolym och felkoder), om din enhet (t.ex. enhetstyp, operativsystem, mjukvaruversioner, enhetsidentifierare, IP-adress, sidan som tidigare besökts och tidpunkten vid åtkomsten).

 

7.12 Meddelanden eller innehåll av samtal

När vi kommunicerar med varandra via telefon, mail eller e-mail, sociala medier, kontaktformulär eller på annat sätt om andra ämnen (t.ex. produktbetyg eller recensioner) registrerar vi innehållet i dina meddelanden.

Vid behov vidarebefordrar vi dina meddelanden till den som är ansvarig för ditt ärende. Vid eventuell vidarebefordran till ett annat företag (t.ex. när du skickar feedback till oss, som vidarebefordras till en tillverkare av en vara) har du givetvis möjlighet att informera oss om att dina uppgifter endast ska användas av Mecindo. I så fall kommer vi inte att vidarebefordra din begäran eller så kommer vi bara att vidarebefordra dina personuppgifter till ansvarigt företag om ditt ärende kan behandlas på detta sätt.

Om du skickar meddelanden avsedda för andra användare genom dedikerade funktioner kan dessa publiceras av oss inom ramen för vad våra tjänster kan utföra.

Vi använder erbjudandena på sociala nätverk, t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn för att kommunicera med kunder och användare. Vi använder dessa plattformar för att erbjuda dig ytterligare kontakt- och informationsalternativ utöver våra egna kommunikationskanaler.

 

Observera

Vi har inget inflytande på användarvillkoren på de sociala nätverken och de tjänster de tillhandahåller. Vi har heller inget inflytande på hur dina uppgifter hanteras i dessa tjänster eller på beteendet hos leverantörerna av dessa sociala nätverk, andra användare och tredje parter som kan samarbeta med leverantörerna av de sociala nätverken eller som använder deras tjänster.

 

7.13 Inköpsdata i butik eller på hemsida

När du beställer en vara på någon av våra hemsidor registrerar vi dina köpuppgifter. Beroende på försäljningstyp och bearbetningsstatus kan inköpsdata innehålla följande information:

 • Namn, telefonnummer, e-mail.
 • Ordernummer.
 • Information om de köpta varorna (t.ex. produktnamn, beteckning, storlek, färg, inköpspris, etc.).
 • Information om betalningssätt.
 • Leverans-och fakturaadresser.
 • Meddelanden och dialoger som rör köp (t.ex. returer, avbokningar, reklamationer, leveransförfrågningar och annan kommunikation till vår kundtjänst).
 • Leverans- och betalningsstatus, t.ex. "utförd" eller "skickad".
 • Status för returförsändning, t.ex. "avslutat korrekt ".
 • Uppgifter från de tjänsteleverantörer som deltar i fullgörandet av avtalet (vid sändningsköp, t.ex. sändningsnummer från transportföretag).

 

Syftet med att behandla dessa uppgifter är för att vi ska kunna leverera de varor du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att kunna hantera dina rättigheter till att returnera och reklamera samt för att kunna kontakta dig angående relevant information om varan du har köpt. Vi kan också komma att behandla information om dina köp för att följa lagkrav, inklusive återkallelser (återkallelser av varor), bokföring, redovisning och inkassohantering. Vid köp på våra webbplatser samlas IP-adressen in i syfte att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.

 

Dessutom kan det förekomma erforderlig databehandling, som baseras på syftet med det avtal som ingåtts med dig, såsom t.ex. våra affärsvillkor eller de tjänster du efterfrågar från oss;

 • Levering, individualisering og behovstilpasset udformning af vores kundeklub.
 • Information når en udsolgt vare er på lager igen.
 • Den ikke-reklamerelaterede kommunikation med dig om tekniske, sikkerheds- og aftalerelevante emner (f.eks. advarsler om bedrageri, kontospærring eller ændringer til aftalen).
 • Arrangementer, events, kampagner og konkurrencer.
 • Værdikuponer/koder; udstedelse og indløsning.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen finns att läsa i art 6, stk. 1, bokstav b och vårt ömsesidiga avtal om att köpa från oss, bokstav c och vår rättsliga skyldighet att följa lagkrav avseende uttag och bokföring och vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier, bokstav f.

 

7.14 Betalningsinformation

De olika betalningsmetoderna som vi erbjuder är landspecifika, t.ex. betalning utan kort (Swish) eller kreditkort. För att kunna slutföra betalningen registrerar vi de betalningsuppgifter du lämnar. Vi erhåller ytterligare betalningsdata från våra externa betaltjänstleverantörer och informationstjänster, som vi samarbetar med avseende utförande av betalning och bedömning av kreditvärdighet. Vi vidarebefordrar endast sådana uppgifter till betaltjänstleverantörer för vilka det krävs att betalningen behandlas.

 

Betalningsinformation kan innehålla följande:

 • Betalningstyp.
 • Fakturaadresser.
 • IBAN og BIC samt kontonummer og bankregistreringsnummer.
 • Kreditkortsinformation.
 • Information angående kreditvärdighet.

 

Betalningsuppgifterna innehåller även ytterligare information som visas direkt samband med betalningshantering och bedömning av kreditvärdighet. Detta berör t.ex. information som externa betaltjänstleverantörer använder för identifiering.

 

7.15 Användning av vår hemsida

Om du använder vår hemsida hänvisar vi även till vår Cookiepolicy. Syftet med att samla in information är till för att optimera användarupplevelsen och olika funktioner på vår webbplats, inklusive generering av användbar och korrekt statistik, och på basis av dina uppgifter, som du själv tillhandahåller, för att genomföra personlig marknadsföring, inklusive retargeting via SoMe-kanaler som t.ex. Facebook, Instagram, Google och YouTube om du har gett ditt samtycke till marknadsföringscookies.

Den rättsliga grunden till behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies och art 6, para. 1, bokstav a och art 9, stk. 2, bokstav a, samt vårt berättigade intresse i att förbättra våra webbplatser och vara så relevanta i vår marknadsföring som möjligt, jfr artikel 6, stk. 1 bokstav f.

 

7.16 Teknologiutveckling

Vi använder dina uppgifter till teknikutveckling, inklusive utveckling och optimering med följande ändamål:

 • Udvikling af teknologier og koncepter til forbedring af it-sikkerhed og optimering af databeskyttelse gennem f.eks. pseudonymiserings-, kodnings- og anonymiseringsteknikker.
 • Utveckling av teknologier och koncept för att förbättra IT-säkerheten och optimering av dataskydd genom t.ex. pseudonymiserings-, kodnings- och anonymiseringstekniker.
 • Utveckling och kontroll av mjukvarulösningar till optimering av påkrävda affärs- och logistikprocesser.

 

Den rättsliga grunden till att behandla din information i förhållande till teknisk utveckling finns i artikel 6, stycke 1, bokstav f.

 

7.17 Affärsoptimering i Mecindo

Vi behandlar din information i samband med administrativa och logistiska processer och i syfte att optimera affärsprocesser för Mecindo, så att dessa utformas säkrare och mer effektivt. Det omfattar t.ex. följande syfte:

 • Implementering och optimering av kundservice.
 • Upprätthålla säkerheten och funktionaliteten i våra IT-system.

 

Den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter i förhållande till affärsmässig optimering finns i artikel 6, stycke 1, bokstav f.

7.18 Ditt samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla personuppgifter är det i första hand ditt samtycke som ligger till grund för vår databehandling.

 

Syftet med ditt samtycke avgör vilka av dina informationsuppgifter vi behandlar baserat på ditt samtycke. Typiska ändamål är bl.a. följande (men inte uteslutande):

 • Beställning av ett nyhetsbrev
 • Deltagande i tävlingar, undersökningar och marknadsundersökningar.
 • Registrering av telefonsamtal/mejlkorrespondens, som du t.ex. har med vår kundtjänst.
 • Genomföra en bedömning av kreditvärdigheten, om det inte krävs för att kunna leva upp till avtalet eller för att kunna genomföra erforderliga åtgärder inför ingåendet i avtalet.
 • Genomföra en bedömning av kreditvärdigheten, om det inte krävs för att kunna leva upp till avtalet eller för att kunna genomföra erforderliga åtgärder inför avtalets ingående.
 • Behandling av din platsdata via Google Maps i vissa fall, t.ex. för att erbjuda dig information om närmaste hämtningsställe för din beställning.
 • Information om särskilt känsliga uppgifter, som t.ex. kan visa tillståndet på din hälsa via dina produktköp.
 • Information om eventuella biverkningar vid användning av en produkt om du rapporterar dessa till vår kundtjänst.
 • Information om återkallelse av en vara.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter på bakgrund av ditt samtycke finns i artikel 6, stycke 1 bokstav a (samtycke) och bokstaven f (berättigat intresse).

 

7.19 Individualiserade tjänster

För att ge dig bästa möjliga upplevelse hos oss prioriterar vi utveckling och leverans av individualiserade funktioner och tjänster åt dig. Att behandla dina uppgifter i samband med detta är därför en del av våra tjänster hos oss. Läs mer i villkoren för MecindoPlus medlemsklubb här.

 

7.20 Online-reklam/Retargeting

Våra hemsidor tar emot cookies och liknande spårningstekniker från annonspartners som driver ett nätverk inom online-reklam. Detta gör att våra reklampartners kan registrera din enhet och få tillgång till data och presentera individualiserad reklam som är inriktad till dina intressen (t.ex. reklam som är skräddarsydd för de produkter som du tidigare har tittat på på andra hemsidor).

 

7.21 Användaranalys

Vi använder vanliga spårningsteknologier i alla våra tjänster för värdering av enhets- och åtkomstinformation. Därmed kan vi ta reda på hur våra användare generellt använder vårt erbjudande. I detta sammanhang används identifieringscookies och jämförbara identifikatorer. På så sätt får vi t.ex. information om innehåll och ämnen som är särskilt föredragna, vid vilka tidpunkter våra tjänster används i en viss utsträckning, från vilka områden (ned till stadsnivå) våra tjänster används och vilka webbläsare och enheter våra användare i allmänhet använder.

 

Dessutom genomför vi då och då även så kallade A/B-tester inom ramarna för användaranalysen. A/B-tester är en speciell typ av kundanalys. A/B-testningsprocessen (eller Split-Testing) är en process för att jämföra två versioner av en webbplats eller tjänst så att vi kan ta reda på vilken version som uppnår bäst prestanda, är mest föredragen eller som hjälper användare att hitta det innehåll de letar efter snabbast. Genom att skapa en version A och en version B och sedan testa båda versionerna får vi fram data. Baserat på denna data kan vi enklare och snabbare fatta beslut om ändringar av tjänster och innehåll.

 

7.22 Sociala Medier-profiler

Vi kan ha skapat sociala mediaprofiler med sociala nätverk, som t.ex. Facebook, LinkedIn, YouTube och Instagram (fansidor). På våra fansidor publicerar och delar vi regelbundet innehåll, erbjudanden och produktrekommendationer. Med alla former av interaktion på våra profiler registrerar operatörerna av de sociala nätverken ditt användarbeteende med cookies och liknande teknologier. Fansida-operatörer kan se allmän statistik om intressen och demografiska egenskaper (som ålder, kön, region) för fansidans publik. När du använder sociala nätverk bestäms arten och omfattningen av och syftet med behandlingen av uppgifterna på sociala nätverk i första hand av operatörerna av de sociala nätverken.

 

När du besöker våra profiler registrerar vi i allmänhet alla meddelanden, innehåll och annan information som du kommunicerar till oss direkt t.ex. när du postar något på en fansida eller skickar ett privat meddelande till oss. Om du har ett konto hos det sociala nätverket i fråga kan vi givetvis även se dina offentliga uppgifter, inklusive t.ex. ditt användarnamn, information om din offentliga profil och innehåll som du delar med en offentlig publik.

 

Vid alla former av interaktion med våra profiler registrerar fansideoperatörerna användarbeteendet för fansidans besökare med cookies och liknande teknologier. Baserat på detta får fanpage-operatörerna Page Insights (Page Insights-data). Page Insights innehåller endast statistisk, opersonlig (anonymiserad) information om besökare på fansidan och dessa kan därför inte kopplas till någon specifik person. Vi har ingen tillgång till personlig information som operatörerna av fansidan använder för att skapa Page Insights. Med hjälp av Side-Insights får vi kunskap om hur våra profiler används, vad som intresserar besökare på våra profiler och vilka ämnen och vilket innehåll de tycker om och föredrar. Därmed kan vi optimera våra profilaktiviteter, t.ex. med att i högre utsträckning kunna tillgodose våra följares intressen och användningsbeteende i samband med planering och urval av vårt innehåll.

 

Rättslig grund: Om du har gett ditt samtycke till ovanstående beskrivna texten av skapandet av Side-Insights vas gäller t.ex. meta.com finns den rättsliga grunden i artikel 6, stk. 1, bokstav a (samtycke). Den rättsliga grunden finns dessutom i artikel 6, stycke 1, bokstav f (våra berättigade intressen) för ovanstående nämnda ändamål.

 

7.23 Värde-/rabattkuponger

Vi använder den data som hanteras i samband med våra kuponger inom ramarna för en beställning för att kunna kontrollera och behandla beställningen samt för att skicka och lösa in kupongen. Detta inkluderar även loggning och bearbetning av uppgifterna kopplade till användningen av kupongen, särskilt i syfte att förhindra bedrägeri.

 

Till dessa ändamål lagrar vi även följande data:

 • Utgivningsdatum
 • Värde på kupong
 • Kupongkod.
 • Individualiseringsdata (om du anger det).
 • Namn på den person som är berättigad till en kupong (med kuponger knyttet till en person).
 • Tidpunkten för inlösande av kupong.
 • Namn på den som inlöser kupongen och kundkonto-ID på det konto som används vid inlösningen.

 

7.24 Andra ändamål

Om dataskyddslagstiftningen tillåter kan vi även använda dina uppgifter utan ditt samtycke till nya ändamål vid genomförande av dataanalyser och vid vidareutveckling av våra tjänster och vårt innehåll.

Förutsättningen för att göra detta är att dessa nya ändamål som data ska användas till ännu inte var kända eller inte kunde förutses när uppgifterna i fråga samlades in, och att de nya ändamålen är förenliga med de ändamålen för varför uppgifterna ursprungligen samlades in för att uppfylla. Det kan till exempel vara ny teknik inom det juridiska eller tekniska området, andra affärsmodeller och tjänster som kan leda till nya och annorlunda behandlingsändamål.

 

8. Vem tar emot dina personuppgifter

8.1 Transportörer

För att kunna leverera din order samarbetar vi med externa transportörer som t.ex. GLS, DAO och PostNord. Transportören får leveransinformation om dig för att kunna leverera din beställning och för att kunna meddela dig om leverans; namn, leveransadress, postnummer, e-mail.

Beställer du lagervaror eller ej lagerförda varor kan nämnda uppgifter lämnas vidare till leverantören eller säljaren av produkten i fråga, om denne står för leveransen.

 

8.2 Betalningsleverantörer eller informationstjänster

Vi erbjuder olika betalningsalternativ. Möjligheterna beror på vilket land betalningen sker i. Det kan vara t.ex. förskottsbetalning, betalning via kreditkort och via Swish. För detta ändamål kan betalningsuppgifter kommuniceras till den enskilda betaltjänstleverantör som vi samarbetar med i det aktuella landet och det är endast samarbetspartnern – och inte vi – som har tillgång till dina uppgifter. Om vi använder informationstjänster är det endast för att förhindra bedrägerier och för att bedöma kreditvärdigheten.

 

8.3 3-partssystem

Våra hemsidor använder olika 3:e partssystem eller hemsidor som en del av den allmänna användarvänligheten och användarupplevelsen. Ett exempel är att visa ett score på Trustpilot. I det här fallet kommer det att finnas en direkt http(S)-kommunikation mellan det aktuella företagets servrar och din enhet. Din använda webbläsare skickar data om t.ex. din enhet, URL och IP-adress.

 

8.4 Samarbetspartners og databehandlaravtal

Uppgifter som vi behandlar om dig som en del av ett arbetsförhållande kommer inte att vidarebefordras till en tredje part, såvida det inte är nödvändigt för syftet med relationen, eller det är nödvändigt för att vi ska driva ett berättigat intresse, t.ex. i samband med tvister, där uppgifterna kan komma att lämnas vidare till rådgivare, myndigheter och juridiska enheter. Det kan t.ex. vara en fakturakopia till Viabill angående en utebliven betalning.

 

Vi kan lämna information till externa partners som behandlar informationen åt oss. Vi använder t.ex. externa partners till teknisk drift av system och förbättringar av våra webbplatser, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring inklusive retargeting. Dessa företag är databehandlare och behandlar endast dina uppgifter enligt våra instruktioner, som dataansvariga. Databehandlare använder inte informationen till något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är konfidentiella med dina uppgifter. Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare som behandlar personuppgifter åt oss.

 

I den mån vi använder databehandlare som är etablerade utanför EU/EES (överföringar till tredje länder), kommer detta att ske i enlighet med dataskyddsförordningens kapitel V, som inkluderar användning av giltiga överföringsgarantier (standardavtalsklausuler; SCC:er - - Standard Contractual Clauses).

 

8.5 Leverantör/ansvarig för sociala nätverk

Det ansvariga företaget för ett socialt nätverk som fungerar som det innehållsmässigt ansvariga leverantören av en profilsida kan du hitta under kolofoninformationen på den aktuella profilsidan. Om du kommunicerar direkt med oss ​​via våra profilsidor eller delar personligt innehåll med oss ​​är vi ansvariga för behandlingen av dina uppgifter.

Ett undantag från detta är den tidigare beskrivna databehandlingen för användningsanalysen (Side-Insights); här är vi gemensamt ansvariga med ansvariga leverantörer.

 

8.6 Behandling av dina uppgifter

Observera att de ansvariga företagen i samband med användningen av våra profilsidor även behandlar dina uppgifter för sina egna ändamål, vilka inte beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Vi har inget inflytande på dessa databehandlingsprocesser vid t.ex. meta.com (Facebook och Instagram). I detta avseende hänvisar vi till personuppgiftspolicyn för de sociala nätverken i fråga.

 

8.7 Annonsleverenatörer online

Om du har samtyckt till marketing cookies på våra webbplatser använder vi t.ex. Facebook Pixels och Googles teknologier för att samla in data som vi använder till optimering av annonser utanför våra hemsidor. Detta innebär att om du samtycker till marketing cookies när du besöker våra hemsidor får Facebook och Google information om din IP-adress, webbläsare, information om din enhet, de webbplatser du besöker, de köp du gör, vilka annonser du ser och hur du använder våra hemsidor. När Facebook och Google använder personuppgifter som samlats in på våra webbplatser, t.ex. för att förbättra sitt annonssystem behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras respektive personuppgiftspolicyer, som du hittar på deras respektive webbplatser. I dessa fall kommer du alltid att tillhöra dessa externa företags personuppgiftspolicy.

 

8.8 Reklampartners

Vi och våra reklampartners använder dina uppgifter till individualiserad reklam, som du presenteras för på våra webbplatser. Till detta använder vi och våra annonspartners de vanliga internetteknologierna på marknaden. På så sätt kan vi marknadsföra mer målinriktat, så att vi bara presenterar annonser och erbjudanden som faktiskt är relevanta för dig. Det ger oss möjlighet att bättre kunna möta dina behov som användare och kunna hitta nya produkter och göra dig intresserad av våra produkter på lång sikt genom en mer personlig shoppingupplevelse.

 

8.8.1 Reklamformat/kanaler

Vi säljer inga personuppgifter. De reklamformat som används av oss och våra annonspartners inkluderar presentationerna på våra hemsidor (inom ramarna för Onsite-optimering), reklamvisningar på sociala nätverk (t.ex. Facebook Ads, Instagram-annonser, Google Ads) och annonsplatser som distribueras via de onlineannonseringsnätverk som används av oss, såsom DoubleClick by Google.

Om våra annonskunder beställer ett annonsformat av oss får de ingen data som kan användas för att kontakta dig eller identifiera dig utan du givit samtycke. Våra reklamkunder får endast anonyma, samlade rapporter från oss som beskriver effektiviteten och räckvidden för de reklamtjänster vi levererar. Dessa rapporter är baserade på egna undersökningar utförda av oss och i ett visst omfång tar de också höjd för sammanfattade rapporter som vi mottar från våra reklampartners och sociala nätverk. Dessa innehåller t.ex. information om vilken effekt våra annonstjänster har haft på försäljningen hos olika kundgrupper.

 

8.8.2 Skapande av målgrupper

För att skapa målgrupper använder vi vår egen kunskap från dataanalyser om användar-och köpbeteendet hos våra kunder samt vår marknadsundersökning till användarsegmentering, som vi använder på den användardata som registrerats hos oss. Därefter tar vi hänsyn till aggregerade, pseudonymiserade eller anonymiserade köpdata, sökprocesser och -beteende, intressedata och demografiska profildata samt enhets- och åtkomstdata.

 

8.8.3 Online reklam

Vi använder ovanstående information inom ramarna för Onsite-optimering så att vi kan presentera dig med mer relevanta rekommendationer och innehåll när du söker efter produkter eller besöker en produktsektion. Onsite-optimering bygger på cookies och liknande identifieringstekniker för pseudonym registrering av enhet- och åtkomstdata. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen, utan är endast avsedda till att göra en pseudonym bedömning av hur du använder dig en hemsida. Dina uppgifter kommer inte vid något tillfälle kombineras med andra personuppgifter om dig som sparas av oss. Med denna teknik kan vi presentera varor och/eller specialerbjudanden och tjänster, vars innehåll är baserat på enhets- och åtkomstdata (t.ex. reklam som baseras på det faktum att det endast blivit tittat på vitaminer de senaste dagarna).

 

Var uppmärksam på data som används för optimering på plats även används för andra ändamål, inklusive leverans av våra tjänster. Registreringen av de uppgifter som används för detta ändamål avslutas därför inte genom avaktivering. Annonsen du presenteras för kommer dock inte längre att individualiseras.

 

8.8.4 Sociala nätverk

När vi annonserar via reklamformat från sociala nätverk (t.ex. Facebook, YouTube och Instagram), har vi möjlighet att tillhandahålla information om användarna av våra tjänster (t.ex. enhet och åtkomstdata såsom reklam- och cookie-ID:n, e-mail) som vidarebefordras till respektive sociala nätverk i kodad form när vi misstänker att dessa tillhör målgruppen för en viss annonskund eller uppvisar dessa särskilda egenskaper (t.ex. åldersgrupp, område, intressen).

 

Respektive sociala nätverk kommer därefter - antingen som orderbehandlare via oss eller med samtycke från användaren i fråga - avkoda data som skickats av oss och presentera användaren (om denna är medlem i respektive sociala nätverk) för den annonsering som vi beställt inom ramen för det användarbeteende som sker i anslutning till respektive sociala nätverk.

 

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att kunna presentera dig för individualiserad reklam på sociala nätverk kan du inaktivera vidarebefordran av din data. Då måste du avaktivera funktionen "Databehandling".

 

Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter lämnas ut till sociala nätverk kan du alltid återkalla detta samtycke. Du har eventuellt också möjlighet att inaktivera användningen av dina uppgifter för individualiserad reklam av de sociala nätverk du använder. Detta måste göras direkt med respektive leverantör.

 

8.8.5 Retargeting

Annonspartners som driver ett online reklamnätverk som t.ex Googles reklamvisningar kan använda cookies och liknande teknologier till pseudonym registrering av ditt användarbeteende på basis av enhets- och åtkomstdata på våra webbplatser. Dessa annonspartners använder de registrerade uppgifterna för att ta reda på hur stor sannolikheten är till att du tillhör den målgrupp som vi vänder oss av och de tar hänsyn till detta när de väljer annonsintryck på de annonsytor som de förmedlar via sitt annonsnätverk online. Den vanliga internettekniken kallas Retargeting. Retargeting gör det möjligt för oss att aktivera de former av annonsering som är mest relevanta för dig och mäta effektiviteten och räckvidden för annonseringsmedlen, samt användas för att kontrollera fakturering till annonspartners för visade kampanjer.

 

Du kan alltid avaktivera behandlingen av dina uppgifter för Retargeting-ändamål. I detta sammanhang måste du avaktivera funktionen "Databehandling". Du måste vara uppmärksam på att de uppgifter som används för Retargeting också används till andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de uppgifter som används för detta ändamål avslutas därför inte genom avaktiveringen. Annonsen du presenteras för kommer dock inte att individualiseras.

 

8.9 Medlem av Kundklubben Mecindo Plus

Om du är medlem i vår kundklubb, där du är inloggad som medlem, så behandlar vi även dina personuppgifter som beskrivet i Villkor för Mecindo Plus här och som även gäller vid sidan av denna Personuppgiftspolicy. Vid ev. oöverensstämmelser mellan denna Personuppgiftspolicy och behandling av personinformation i kundklubben prioriteras den sistnämnda.

 

8.10 Ansökningar

För att ta emot och hantera ansökningar använder vi 3:e parts system; HR ON, som vi har ingått ett databehandlingsavtal med. På våra olika jobbsökarhemsidor hänvisar vi alltid till hur vi behandlar dina personuppgifter som arbetssökande.

 

8.11 Företag i Mecindos moderbolag

Integrerade system och teknologier används i de enskilda företagen i Mecindos moderbolag. Det gör att vi kan erbjuda dig bättre, säkrare och intressantare tjänster. Därför får företag och affärsområden i moderbolaget tillgång till dina uppgifter, vilket är nödvändigt för att kunna fullgöra våra avtals- och lagstiftningsförpliktelser eller för att kunna fullgöra deras respektive funktioner i moderbolaget. Om du t.ex. kontaktar vår kundtjänst så kommer din förfrågan att behandlas av vårt kundservicecenter som har tillgång till bl.a. din beställning och beställningsdata.

 

9. Radering av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål som nämns i denna personuppgiftspolicy, t.ex. ditt samtycke och i synnerhet i syfte att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Det kan hända att vi lagrar dina personuppgifter för andra ändamål, men bara så länge lagen tillåter oss att fortsätta lagra dem för bestämda ändamål, vilket även gäller för att göra rättsliga anspråk gällande.

Om du stänger ditt kundkonto anonymiserar vi all data som vi har sparat om dig. Om fullständig anonymisering av dina uppgifter inte är möjlig eller krävs av juridiska skäl kommer uppgifterna i fråga att blockeras.

När data blockeras säkras den genom att begränsa åtkomsträttigheterna och utför andra tekniska och organisatoriska åtgärder för att endast ett fåtal anställda har tillgång till de aktuella uppgifterna. Dessa anställda får då endast använda de blockerade uppgifterna för förutbestämda ändamål (t.ex. inlämnande till skattemyndigheten i samband med en skatterevision).

 

Anonymisering sker t.ex. i följande fall:

Din beställnings- och betalningsinformation och eventuellt ytterligare uppgifter har vanligtvis olika lagstadgade varianter av lagringsförpliktelser, vilket bl.a. framgår av bokföringslagen och skattelagen. Lagstiftningen ålägger oss att lagra t.ex. namn och adress i upp till 5 år för skatterevision och revision. Först därefter får vi anonymisera uppgifterna i fråga.

 

Även om dina uppgifter inte omfattas av någon laglig lagringsskyldighet kan vi i de fall lagen tillåter detta bortse från en omedelbar anonymisering och i stället först genomföra en blockering. Detta gäller särskilt i de fall vi fortfarande kan behöva uppgifterna i fråga för fortsatt genomförande av avtalet eller vid rättsskydd (t.ex. vid klagomål). Det avgörande kriteriet för spärrningens varaktighet är i så fall de lagstadgade preskriptionstiderna. Efter att de relevanta preskriptionstiderna har utgått är uppgifterna i fråga helt anonymiserade.

 

Vid de tillfällen fall lagen tillåter det kan man se bort från att göra en fullständig radering om det rör sig om anonyma eller pseudonymiserade uppgifter och raderingen omöjliggör behandlingen till t.ex. statistiska ändamål eller i allvarlig grad påverkar denna.

 

9.1 Cookies

Data som samlas in om din användning av våra hemsidor raderas enligt reglerna i vår cookiepolicy som du kan se här. De cookies som vi själva tillhandahåller raderas senast ett år efter att du senast besökte sidan, medan tredjepartscookies har olika utgångsdatum. De enskilda utgångsdatumen finns listade i vår Cookiepolicy, där du även kan läsa mer om hur du själv kan radera dina cookies när så önskar.

 

9.2 I samband med köp

Uppgifter som samlas in i samband med produktköp och förfrågningar till oss i samband med detta kommer som regel att anonymiseras efter 5 år efter ditt köp, eftersom bl.a. uppgifter om retur av varor lagras i enlighet med fakturakrav och bokföringslagstiftning.

 

9.3 Avsluta prenumeration på nyhetsbrev via e-mail

Om ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas (du avregistrerar dig) kommer du omedelbart att tas bort från e-maillistan för det aktuella nyhetsbrevet. Dina uppgifter läggs dock upp på vår avregistreringslista i systemet för att verifiera att de inte kan komma in igen av misstag, och du därmed får oönskade nyhetsbrev via e-mail.

 

9.4 Som medlem av MecindoPlus Kundklubb

Utöver denna allmänna personuppgiftspolicy gäller även Villkor för MecindoPlus medlemsklubb som du bör läsa här.

 

9.5 Sociala profiler

Data som du lämnar på våra profiler på sociala medier kommer i princip att finnas kvar på dessa profiler som en del av sidans historik, såvida du inte raderar dem själv. De uppgifter vi behandlar om dig till följd av ditt deltagande i tävlingar, och som i samband med detta kopieras in i våra egna system, raderas efter 3 månader.

 

9.6 Samarbetsrelationer

Uppgifter som härrör från ett samarbetsförhållande lagras så länge det är relevant i förhållande till det befintliga eller potentiella samarbetet och under en efterföljande period, så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna dokumentera samarbetet.

 

10. Dina rättigheter

Vi har stort fokus på att behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med, inte bara lagstiftning, utan även med sunt förnuft och etik. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål och upprätthålla dina rättigheter.

Du bör dock vara medveten om att det i vissa fall kan finnas undantag från de rättigheter som nämns nedan. Du kan läsa mer i Datainspektionens vägledning om den registrerades rättigheter.

 

10.1 Rätt till insikt (artikel 15)

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka som är eventuellt är mottagare av information, samt information om var informationen kommer från. Om du önskar att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig kommer du att bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

 

10.2 Rätt till rättelse (korrektion) av persondata (artikel 16)

Vi kan ha registrerat felaktiga uppgifter om dig av misstag. Du har rätt att när som helst få felaktiga uppgifter korrigerade. Om du är medlem i kundklubben med fullständig profil kan du själv rätta vissa uppgifter. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är om du vill att vi ska rätta dina uppgifter.

 

10.3 Rätt till radering (eller rätten till att bli bortglömd) (artikel 17)

I särskilda fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade innan tidpunkten där vår vanliga generella radering inträffar. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

Ett av flera villkor måste dock vara uppfyllt. Du kan läsa mer om lagstiftningen på datatilsynet.dk.

 

10.4 Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad kan vi i framtiden endast behandla dina uppgifter - förutom lagring - med ditt samtycke, eller vid syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en individ eller viktiga allmänna intressen.

 

10.5 Rätt till dataportabilitet (artikel 20)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

 

10.6 Rätt att invända (artikel 21)

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, i syfte för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som kan krävas för att kunna rikta in vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och /eller våra legitima intressen, som tidigare nämnts. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter till direktmarknadsföring och profilering måste du också komma ihåg att radera dina cookies. Om du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett mail till gdpr@mecindo.dk.

 

10.7 Rätt att återkalla samtycke (artikel 7, stk. 3)

Du har rätt att återkalla ett samtycke som du tidigare gett oss för en given behandling av personuppgifter, t.ex. för att skicka nyhetsbrev, genom att vara Mecindo Plus kundklubben eller till cookies.

Om du vill återkalla ett samtycke måste du kontakta gdpr@mecindo.dk.

Cookiesamtycke återkallas/ändras genom att klicka på 'Cookie-ikonen' i högra eller vänstra hörnet längst ner på våra hemsidor.

Om du återkallar/ändrar ditt tidigare kommunicerade samtycke kommer det att påverka framtida behandling av dina personuppgifter.

 

10.8 Rätt till att klaga (artikel 77)

Du kan skriva ett mejl till gdpr@mecindo.dk, där du förklarar vad du vill klaga på. Vi kommer alltid ha en dialog med dig för att hitta en lösning.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar ditt klagomål eller dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet. Du hittar mer information om klagomål till Dataskyddsmyndigheten i Danmark sk. Datatilsynet på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tel. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk på Kontakt (datatilsynet.dk).

 

11. Uppdatering av denna Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy ersätter alla tidigare versioner av både personuppgiftspolicy och integritetspolicy. På grund av vidareutveckling av vår hemsida och implementering av bl.a. nya teknologier i syfte att förbättra våra tjänster till dig, kan det bli nödvändigt att göra pågående ändringar i personuppgiftspolicyn. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera vår hemsida för uppdateringar. Uppdateringsdatumet kan ses nederst på sidan.

Genom att fortsätta använda vår hemsida och tjänster accepterar du ändringarna.