Termometer

Digitala termometrar för temperaturmätning

HUR FUNGERAR EN TERMOMETER?

En feber termometer eller digital termometer fungerar på ett sätt att den har vätska eller metall som utvidgar sig vid uppvärmning. Vid feber räknas temperaturen vanligtvis på 38 grader eller högre, men detta kan självklart variera mellan olika individer, det beror på vad individen brukar ha för normal kroppstemperatur när denne är frisk. Temperaturen kan fastställas på många olika sätt, vanligtvis mäter man kärntemperaturen i hörselgången, i rektum, oralt, i urinblåsan, i lungartären eller matstrupen. En termometer som mäts i lungartären är en permanent termometer som kan placeras vid kritiska tillstånd. Kom ihåg att mäta den faktiska temperaturen med rätt mätinställning, detta eftersom de olika ställena att beräkna sin temperatur på, varierar kraftigt mellan olika individer.

 

TEMPERATURMÄTNING I ÖRAT

En örontermometer kan användas för att mäta temperaturen då trumhinnan har ett blodflöde som omringar temperaturen i hjärnan. Termometern fångar upp värme via trumhinnan och hörselgången.

Viktigt att tänka på är att örontermometern måste täcka för proben under mätningen annars kan den visa för lågt värde. För att få en så klart och säkert värde som möjligt är det bäst att mäta på samma öra, vid olika värden så notera det högsta värdet. Tänk även på att byta ut skyddet som ska placeras över linsen, då det finns en chans att det annars ger en för lågt värde.

Vax i öronen påverkar sannolikt inte mätvärdet, däremot kan öroninflammation göra att temperaturen stiger en aning. Samma gäller om örat blivit uppvärmd innan mätningen exempelvis om örat legat mot en kudde som gjort att det blivit varmare. Ett tips är därför att vänta i ca tio minuter innan du påbörjar temperaturmätningen i örat. Vilken som är den bästa örontermometern beror helt och hållet på vilka funktioner och egenskaper du är ute efter, det finns en rad olika örontermometrar på Mecindo att välja mellan.

 

TEMPERATURMÄTNING I ÄNDTARMEN (REKTALT)

I Sverige är temperaturmätning i ändtarmen det mest traditionella sättet att mäta sin kroppstemperatur på. Denna metod är välkänd eftersom det visar samma värde vid upprepade mätningar, och kan därför det vara den mest exakta temperaturmätningen. Vanligtvis beror det på att temperaturen i rektum ändras långsammare än temperaturen i örat eller lungartären, dock kan temperaturen bli lägre under omständigheter som lågt blodflöde i buken. Tänk på att en rektal temperaturmätning kan innebära att det finns en risk för skador, speciellt efter rektal kirurgi eller på små barn. På en vuxen människa ska termometern föras in cirka 3–5 cm och på ett barn ca 2–3 cm.

 

TEMPERATURMÄTNING I MUNNEN (ORALT)

Ett annat alternativ är att mäta sin temperatur med en febertermometer i munnen. Den ska läggas under tungan vid sidan om tungbasen. Tänk på att om febertermometern placeras för långt fram kan mätvärdena bli för låga. Ett råd är att vänta ca 15 minuter innan du mäter din kroppstemperatur efter att du druckit, ätit eller rökt, samtidigt är det även bra om munnen är stängd under hela mätningen. Oral temperaturmätning bör inte användas på små barn, medvetslösa, nervösa människor eller personer som har kramper, sår i munhåla eller svalg.

 

TEMPERATURMÄTNING I ARMHÅLAN

En febertermometer kan användas för att mäta kroppstemperaturen i armhålan. Dock rekommenderas det inte att användas på barn eller vuxna eftersom mätvärdet kan påverkas av exempelvis hudens temperatur, placering av termometern, armhålans fukt, underhudsfett och temperaturen i omgivningen. Den är därför lämpligare att användas på spädbarn under tre månader.

 

TEMPERATURMÄTNING I URINBLÅSAN

Det temperaturvärdet som fås vid mätning av urinblåsan kan jämföras med rektalt mätvärde. Denna mätmetoden kan användas om en patient har kvar sin kateter i urinblåsan, och med hjälp av en sensor som ständigt registrerar temperaturen. Temperaturen som mäts i ändtarm och i urinblåsan ändras långsammare än temperaturen i örat eller lungartären, speciellt när det gäller snabba temperaturväxlingar i huden, feber eller vid tillstånd som har verkan på blodflödet i buken.

 

TEMPERATURMÄTNING I LUNGARTÄREN ELLER MATSTRUPEN

En sensor som sitter på en central ven kateter eller på en sond i matstrupen hjälper till att registrera temperaturen i kroppen. Den används mestadels på sjuka patienter.

 

TEMPERATURMÄTNING I PANNAN

Att mäta sin kroppstemperatur via pannan är inte en lämplig metod för att se vilket kärnvärde du har. Denna typ av metod kan jämföras med att mäta sin kroppstemperatur i armhålan. Mätvärdet påverkas av termometerns placering, hudens fukt, underhudsfett, fysiska aktiviteter och omgivningens temperatur.