Krillolja

Vad är krillolja?

Krillolja består av olja från krill som är små räkliknande ryggradslösa dur som lever i Antarktis klimat under isen. Cellembranen i krill har en mycket hög halt av de superomättade Omega-3 fettsyrorna DHA och EPA som tillsammans med ett högt innehåll av antioxidanter bildar en mycket stabil olja. De primära aktiva antioxidanterna i krilloljan är Astaxanthin, A-vitamin och E-vitamin.

Varför ska man använda krillolja?

På grund av den höga halten omättade Omega-3 fettsyror och antioxidanter kan krillolja ha en positiv effekt på en rad olika faktorer. Bland annat har studier visat att krillolja har möjlighet att sänka ett högt kolesterol och ett högt blodtryck. Krillolja kan också användas Inflammation och artrit och krill kan eventuellt hämma utsöndringen av ämnen som prstacykliner, tromboxaner och leukotriener som produceras av specifika celler som svar på en inflammation. Krill kan även ha en positiv effekt på både fysiska och känslomässiga symptom vid PMS. Studier har visat att förmågan att fokusera, planera och koncentrera sig vid ADHD bland vuxna har förbättrats efter intag av krillolja.

Biverkningar och användning

Krillolja har varit säkert i tester upp till 10 g per dag. I en studie fick 25 vuxna försökspersoner 2 g krillolja 3 gånger dagligen i 2 månader. Inga allvarliga biverkningar eller negativa effekter kunde uppmärksammas på blodets sammansättning och kemi. Inga biverkningar har heller uppmärksammats då krillolja använts under 6 månader. Många menar att människor normalt har för hög halt av Omega-6 i kroppen och att krillolja därför är bra för att uppfylla behovet av Omega-3.

Varning

Produkten bör inte användas av personer som har allergi mot fisk och skaldjur.