Johannesört

Växtextrakt mot nedstämdhet

Johannesört är en stark inducerare av CYP3A4, och bör inte användas med läkemedel som metaboliseras av detta enzym. 

Vid rekommenderade doser, orsakar johannesört i allmänhet inga biverkningar. Mindre vanliga biverkningar av johannesört inkluderar ångest, muntorrhet, känslighet för solljus, yrsel, magbesvär, huvudvärk, sexuella problem, och trötthet.

För depression är standarddosen för vuxna 300 mg johannesört (standardiserad till 0,3% hypericin extrakt) tre gånger om dagen. Efter den inledande perioden väljer en del att gå in på en lägre underhållsdos på 300 mg till 600 mg johannesört per dag. Överskrid aldrig den rekommenderade dosen på förpackningen av preparatet du väljer att ta, utan att konsultera en läkare.

Kom ihåg att depression är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. Försök aldrig att behandla det på egen hand utan hjälp av en expert. Med tanke på bristen på bevis om dess säkerhet, rekommenderas johannesört inte för barn eller för kvinnor som är gravida eller ammar.