D-vitamin

Visar 1 till 48 av 78 (2 Sidor)

Vad är D-vitamin?

D-vitamin även kallat kalciferol, är benämningen för en grupp vitaminer som förbereder kroppens upptagning av järn, zink, magnesium, kalk och fosfat. Den primära källan till D-vitamin är solljus, där även den viktigaste D-vitaminen D3-vitamin kan upptas.
En del typer av mat som mycket fet fisk, innehåller D-vitamin och är därför viktigt att få i sig. Dock är den primära källan till vitaminen solljus. D-vitaminbrist kan resultera i kalciumbrist i benen.
D-vitamin reglerar på så vis kalciuminnehållet i blodet tillsammans med sköldkörtelhormenet kalcitonin, som hämmar frigöradet av kalium till benen. Ett dagligt intag om 10 mg rekommenderas för att få en optimal balans mellan kalciferol (D-vitamin) och kalcitonin.

Varför ska du ta ett kosttillskott med D-vitamin?

Då D-vitaminbrist är ett av de vanligaste näringsproblemen i Norden är det extra viktigt att få i sig vitaminen genom en balanserad kost och om det inte är räcker för att uppfylla dagsbehovet kan ett kosttillskott innehållande vitamin D vara lämpligt. Multivitaminer innehållande vitamin D, torsleverolja eller ett d-vitaminkosttillskott kan hindra de obehagliga symptom som kan uppstå vid D-vitaminbrist, såsom muskelvärk, trötthet och depression. Det sägs att D-vitaminbrist kan vara orsaken till depression under vintern..

Biverkningar och säkerhet vid användande av D-vitamin

Överskridning av den rekommenderade dosen kan höja nivåerna av kalcium i blodet och orsaka illmående, kräkningar, huvudvärk och trög avföring. Om kalciumhalten ökar under en längre tid kan det påverka njurarna och orsaka njursten och ibland nedsatt njurfunktion. Det skall dock intas stora doser av D-vitamin, mer än 1.000 mikrogram om dagen för att riskera dessa biverkningar.
På Mecindo hittar du ett brett urval av kosttillskott innehållande D-vitamin i tablettform och sprayform.