Köpvillkor

Villkor & regler

Genom att använda hemsidan bekräftar du att du ACCEPTERAR våra villkor för användning, enligt beskrivningen nedanför. Om du INTE accepterar våra villkor och regler ska du genast lämna hemsidan.

Allmän information

Mecindo.se ägs och drivs av Web Nordic A/S.

Web Nordic A/S

H.C. Andersens Boulevard 11 

1553 København K

Danmark

ORG. nr. DK12072279

E-post: info@mecindo.se

Copyright

Innehållet på hemsidan, grafik, data, upplysningar, text, bilder, design, logo, links, software och källkoder är skyddade av copyright, varumärke, databas och andra immateriella rättigheter. Du kan hämta och visa innehållet på hemsidan på en datorskärm eller lagra innehållet elektroniskt på disk (men inte på en server eller annan lagerenhet ansluten till ett nätverk) eller skriva ut kopior på innehåll till ditt eget personliga, icke-kommersiella användning förutsatt att du följer alla riktlinjer för upphovrätten. Det är inte tillåtet för dig att upprepa, ändra, kopiera eller distribuera eller kommersiellt använda något av det material eller innehåll på hemsidan utan skriftligt tillstånd från Web Nordic A/S. Vissa av de namn och logotyper som används på hemsidan kan vara danska registrerade varumärken eller varumärken tillhörande deras respektive varumärkesägare. De namn och logotyper används på hemsidan enbart för att markera ursprunget hos de aktuella produkterna.

Registrering

Besökare på hemsidan ska registrera sig för att ha möjlighet att beställa produkter online. Det finns inga krav på att vi ska acceptera alla registreringar, och vi förbehåller oss rätten att när som helst suspendera eller avbryta tillgången, om vi anser att din användning av hemsidan förväntas kunna skada oss eller andra användare. Genom att registrera dig som användare på hemsidan bekräftar du att de uppgifter du angett vid registreringen är riktiga och fullständiga. Du accepterar dessutom att hålla dina patientuppgifter uppdaterade och genast uppdatera dem om det sker förändringar i uppgifterna. Alla registreringsuppgifter som du uppger kommer att lagras skyddat och säkert och behandlas i enlighet med våra företagsprinciper.

Användarnamn och lösenord

I registreringsprocessen får du ett lösenord av oss. Du kan senare ändra den själv, och är själv ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och säkerställa att det inte kan användas av andra personer.

 

Erbjudanden, kampanjer, software och downloads

Web Nordic A/S och andra tredjeparter som vi samarbetar med har möjlighet att göra reklam för deras varor eller tjänster på den här hemsidan, eller genom andra direkta marknadsföringskanaler, eller har möjlighet att göra software och annat material tillgängligt för dig att köpa eller ladda ner. Vi försöker råda tredje part att erbjuda bra kvalitetsprodukter och tjänster, samt material till konkurrenskraftiga priser, men vi har ingen kontroll över dem, eller andra tredje parter, och vi tar inte ansvar för de produkter eller tjänster de erbjuder, och kan därför inte ge någon garanti för att de passar till ert behov. Det är ditt eget ansvar att säkra dig själv i de faller, och vi påtager oss inget ansvar i förbindelse med köp av varor eller tjänster från tredje part.

Ägande av material och licensvillkor

Hemsidan, material och software på sidan eller levererat till dig skyddas av upphovrätten, varumärken och andra immaterialla rättigheter och lagar, och ägs av eller är licensierade till Web Nordic A/S och/eller tredje part. Det är tillåtet att visa material från hemsidan på en datorskärm och visa begränsad tillgång till dokument att ladda ner eller skriva ut en papperskopia till ditt eget personliga bruk eller att köpa varor eller tjänster från oss, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort något av innehållet eller delar av hemsidan utan vårt skriftliga godkännande av att göra det, och att du inte ändrar eller tar bort någon copyright, varumärken eller andra meddelanden om upphovsrätt.

Du accepterar härmed att du inte:

Kopierar, återger, lagrar (på någon media eller format), distribuerar, förändrar, skapar härledda verk från hela eller delar av hemsidan eller material och software som levereras till dig från siten utan vår skriftliga godkännande (godkännandet kan beviljas eller tas tillbaka efter vårt eget tycke). Användare av hemsidan, eller av något av de material eller software från siten eller som levereras till dig därigenom, bekräftar härmed att inte använda sidan till:

(A) Olagligheter eller något i strid med gällande lagstiftning

(B) Kommersiell användning utan vårt skriftliga godkännande

(C) Varje användning, eller andra tillfällen, som kan ge ett falskt eller vilseledande intryck av oss, våra medarbetare eller våra tjänster

(D) Användning, upload eller filöverföring

(E) Allt material som är ärekränkande, respektlöst, obscent eller på annat sätt olagligt eller som kan leda till olagligheter eller ångest eller som kan påverka eller kränka en annan person

(F) Varje enhet, software, fil eller mekanism som kan störa funktionen av hemsidan eller våra system

(G) Länka till hemsidan från en annan hemsida, intranet eller extranet webbplats utan vårt skriftliga godkännande

(H) Dekompilera, demontera eller utföra reverseengineering (eller försöka utföra något av det) på olika typer med software eller annat material på eller via den här hemsidan

(I) Göra något som kan störa eller stänga ner hemsidan eller våra tjänster

(J) Uppmuntra eller tillåta andra till något av ovanstående

Vid fall där du inte följer ovanstående krav kan varje tillfälle som omhandlar ditt agerande utgöra ett KRAV MOT DIG OCH / ELLER Web Nordic A/S. Varje krav mot dig kommer att inkludera krav för förlust och omkostningar (inklusive rättegångskostnader) som drabbar oss som resultat av dina handlingar.

Lämplighet av material

Vi ansvarar inte för att material som levereras eller görs tillgängliga för dig på eller via den här hemsidan passar era krav eller önskemål eller att materialet är säkert, fel- eller virusfritt, och vi påtager inget ansvar för materialets innehåll.

Hemsidans tillgänglighet

Hemsidan är till fri användning och vi garanterar inte att det inte kan förekomma avbrott eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, suspendera eller stänga hela eller delar av hemsidan eller något av innehållet när som helst utan förvarning och utan att påtaga något ansvar.

Links från hemsidan

Vi kan när som helst länka från den här hemsidan till andra webbsidor som ägs och kontrolleras av tredje part. Dessa länkar är endast för din bekvämlighet och vi har ingen kontroll över och påtager oss inget ansvar för innehållet på dessa webbsidor.

Övervakning

Vi övervakar aktiviteter och innehåll på hemsidan och utför de aktioner som vi anser passande om vi misstänker att du kommer att utföra handlingar i strid med våra villkor och regler, vilket leder till suspension eller blockering av ditt tillträde till och/eller anmäla händelsen till de myndigheter där det är relevant i förhållande till dina aktiviteter.

Säkerhet

Vi använder oss av säkerhetsteknologi, som beskrivs närmare i vår förtrolighetspolitik – dock är Internetförbindelser aldrig helt privata eller en säker sak, och det finns därför en risk att de meddelanden eller upplysningar som du skickar till oss från den här hemsidan kan fångas upp och potentiellt bli lästa av andra. Vi tar inget ansvar för eventuella meddelanden som du skickar till oss, och du gör det helt på din egen risk.

Upplysningars noggrannhet

Vi ansvarar för att alla upplysningar som finns på vår hemsida som omhandlar vår verksamhet, tjänster eller produkter är korrekt. Men uppgifter ändrar sig ibland, och det kan därför finnas tillfällen när upplysningarna blir föråldrade. Medicinsk, kommerciell och juridisk standard ändras ofta och innehållet på hemsidan, i eventuella nyhetsbrev och annat material som erbjuder vägledning, är framtagen till allmän intresse, och ska inte anses vara en ersättning för specifik medicinsk, juridisk eller annan yrkesmässig rådgivning och bör aldrig läsas eller användas på det viset. För exakt aktuell information bör du kontakta oss, och/eller din praktiserande läkare direkt.

Disclaimer

Web Nordic A/S garanterar INTE och representerar INTE att materialet på hemsidan är exakt, fullständigt eller aktuellt och ej heller att hemsidan är utan fel och virus. Inget på hemsidan ska tolkas som MEDICINSKT, juridiskt eller annan form för yrkesmässig rådgivning. DETALJERAD yrkesmässig rådgivning bör fås av din egen läkare innan du tar, eller avhåller dig från, varje handling som baseras på någon av de upplysningar eller material på hemsidan ELLER någon form av kommunikation levererad till dig till följd av din registrering.

Ansvar för våra felaktigheter

Vi kan INTE hållas ansvariga för förlust eller skada (I KONTRAKT, OAKTSAMHET ELLER ANNAT) där:

(A) Det INTE är brott på ett juridiskt ansvarsplikt mot dig;

(B) Skadan INTE är i en överkomlig grad till följd av en sådan handling BROTT, ELLER

(C) Förlust eller skada, eller ökad förlust eller skada, till följd av ett brott mot DESSA VILLKOR OCH REGLER.

INGET I DESSA VILLKOR OCH REGLER UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR VÅRT ANSVAR FÖR MEDVETET ORIKTIGA UPPLYSNINGAR ELLER DÖD eller personskador orsakade av vår försumning. INGET I DESSA VILLKOR OCH REGLER SKA få inflytelse på dina rättigheter.

Tredje parts rättigheter

Inget i dessa villkor och regler är till att, och heller inte till fördel för, någon tredje part till följd av ”Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999”, och en person som inte har någon part i dessa villkor och regler har ingen rätt till att hantera dem.

Aktuell lagstiftning

Dessa villkor och regler är utarbetade efter aktuell lagstiftning i Danmark. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst göra förändringar i dessa villkor och regler. Den nya versionen kommer att göras offentlig på den här hemsidan, och träder i kraft ögonblickligen efter publiceringen. Senaste opdatering 01-10-2019

Om du använder hemsidan efter att de nya villkoren och reglerna trätt i kraft, har du genom användningen accepterat att vara BUNDEN AV DE NYA VILLKOR OCH REGLER.

Registrering

Ingen registrering krävs för att använda tjänsten.

Ge exakta upplysningar

Det är viktigt att de upplysningar du ger är riktiga och att du berättar alla relevanta fakta, eftersom det påverkar de råd som du får. Om du anger upplysningar om andra personer än dig själv ska du vara säker på att de förstår hur deras upplysningar kommer att användas och att du har deras fullmakt till att ge det till oss, och ger relevanta tillåtelser till att överlämna upplysningarna till oss. Genom att ge deras upplysningar till oss bekräftar du att du har deras godkännande.

Fråga Mecindo

De råd du får, ges utav medicinskt kunniga utifrån den information du givit oss.

VARNING

Du ska kontrollera VARJE rådgivning från vår panel med din egen praktiserande läkare INNAN du påbörjar eller avstår från en metod eller behandling. Om du inte gör det kan du SKADA din hälsa ALLVARLIGT och vi påtager oss inget ansvar för de händelser.

Köp av varor

Följande villkor gäller vid köp av varor och tjänster från Mecindo.se och underdomäner. Det är extra villkor och är tillägg till de standardvillkor för hemsidan, som också är gällande. DESSA VILLKOR OCH REGLER kan när som helst ändras och VILLKOR OCH REGLER SOM GÄLLER FÖR VARJE order på hemsidan vid det tidspunkt när du avlägger din beställning. OM DU HAR FRÅGOR OM VÅR SERVICE OCH PRODUKTER, KONTAKTA OSS DIREKT. VILLKOR OCH REGLER innehåller viktiga upplysningar om dina rättigheter och är juridiskt bindande. DU BÖR skriva ut och spara en kopia av dokumentet i ditt arkiv.

Åldersgräns

Vi accepterar endast beställningar från personer som är 18 år och äldre. Genom att beställa från oss bekräftar du att du är 18 år eller äldre.

Boplats

Vi accepterar beställningar och skickar ut ordrar till adresser i Sverige.

När du beställer

Det är ditt ansvar att bekräfta att din beställning är riktig innan du skickar in den till oss.

Priser

Alla priser på hemsidan är angivna i svenska kronor, och är inklusive moms och övriga avgifter, om inte annat är skriftligen uttryckt på hemsidan. Vi ser till att alla prisinformationer på vår hemsida är riktiga, men det kan alltid uppstå enstaka fel och misstag. Vi bekräftar priserna i förbindelse med vår behandling av din beställning. 

Om det riktiga priset är lägre än det på hemsidan vid tidspunkten när du beställde din order, kommer vi naturligtvis endast att kräva dig den lägsta pris. Om priset är högre än den på hemsidan, kommer vi att kontakta dig med informationen om det du beställde och ge dig möjligheten att annullera din beställning eller betala korrekt pris.

Betalning

På mecindo.se kan du betala med:

 • VISA
 • VISA  Electron
 • MasterCard
 • MaestroCard
 • Klarna
 • Google Pay

Kortbetalning sker via ePay som också är certifierad enligt säkerhetskrav PCI-DSS. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och ePay är krypterad, så att du tryggt kan fylla i dina kortuppgifter och genomföra betalningen

Det tillkommer ingen avgift för betalningar med ovanstående betalningskort på mecindo.se. Beloppet dras först från ditt kort, när varorna skickas från mecindo.se. Det kan aldrig dras ett större belopp än vad du har godkänt vid köpet.

På mecindo.se kan du även betala med:

 • Klarna Faktura

Vid ovanstående betalningsmetoder (Klarna) tillkommer en avgift vid betalning på mecindo.se.

Härunder hittar du särskilda regler för betalning med Klarna:

Klarna Faktura

När du betalar genom Klarna faktura kan du handla tryggt och enkelt. Du behöver inte fylla i dina kortuppgifter samt som du betalar först efter du har fått varorna.

Vad är Klarna faktura:

 • Få dina varor innan du betalar
 • Betala inom 14 dagar
 • Du behöver inte fylla i kortuppgifter
 • 14 dagars ångerrätt enligt konsumentregelverket
 • Ladda ned dina fakturor från Klarna.se
 • Möjlighet för delbetalning

Om betalning inte sker, blir det tillaggt en påminnelseavgift på 100,00 kr och dröjsmålsränta på 8,20%. Vid köpet görs ett kredit prov som i särskilda fall innebär att kredit information samlas. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter för utförandet av, bland annat kundanalys , identifikation, kreditprövning , marknadsföring och affärsutveckling. Inom kundhantering används ditt personnummer som kundnummer.

Du kan betala hela fakturabeloppet varje månad om du vill. Eller dela upp totalbeloppet och betala i din egen takt mot 19,90% rörlig ränta och 29 kronor i månatlig administrativ avgift. Vid köp av varor för 10.000 kronor som delbetalas över 12 månader med 955 kronor per månad motsvarar en effektiv ränta om 29,22% och ett totalbelopp om 11.458 kronor. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter för utförandet av, bland annat kundanalys, identifikation, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Inom kundhantering används ditt personnummer som kundnummer

Rabatter och presentkuponger

Varje rabatt och presentkupong innehåller extra villkor och regler, och vi råder dig att noga läsa dessa villkor och regler innan du använder dig av dessa rabatter och presentkuponger.

Upplysningars noggrannhet

Vi försöker alltid säkra att alla informationer och färger är riktiga när vi publicerar produkterna på hemsidan. Men visningen av färger i din webbläsare kan variera från de faktiska färger som produkterna har. Varje typografisk, stavfel eller övrig fel är utan ansvar från vår sida. Varje råd eller rekommendation som du mottagit från hemsidan eller på annat sätt ges av oss eller en av våra anställda eller agenter, följer du på eget ansvar och vi kan inte hållas ansvariga för de råd eller rekommendationer.

Accepterande av bindande kontrakt

När vi tar emot en order från dig om att du vill köpa varor från oss, kommer vi bekräfta att vi har mottagit din order på den e-mail som du har angivit vid din beställning. Vår professionella yrkesetik och juridiska restriktioner kan vid några tillfällen begränsa antalet varor som vi har tillstånd till att leverera till dig. Om detta är fallet, har vi inga krav på att leverera ut en beställning med det antal som överstiger det tillåtna maxantal i den aktuella situationen, och vi kommer endast att kräva beloppet för det antal som vi faktiskt levererar till dig.

Inte tillgängligt/ersättningar

Vi förbehåller oss rätten i att ändra i specifikationen av varor som är nödvändiga för att passa med de aktuella standarder eller EU-krav. Vi försöker att ha tillräckligt på lager för att möta efterfrågor, men tillfälligtvis kan vissa element vara utsålda eller utgått hos våra leverantörer. Alla delar som säljs via vår hemsida är föremål för tillgänglighet. Om något på din order inte finns tillgängligt, kommer vi att kontakta dig för att ge dig alternativet att annullera din beställning eller få en ersättningsprodukt med motsvarande specifikationer.

Leverans av beställning

Leverans

De flesta av våra varor packas och skickas inom 48 timmar efter att vi mottagit beställningen. Vi skickar paketen med post, vilket gäller att fraktpriset innehåller både förpackning, hantering, fraktförsäkring och paketspårning med Posten. Normalt blir varorna levererade senast 2-4 arbetsdagar efter vi skickat ut paketet, men i vissa fall kan paketet ta upp till tio arbetsdagar (helgdagar inte inkluderade) innan de levereras. Om du inte mottager dina varor inom fem arbetsdagar, ber vi att du kontaktar oss för ytterligare undersökning och efterlysning. Du kan kontakta oss på info@mecindo.se. Vi vill gärna att du upplyser om ditt namn, e-mail adress samt ordernummer och en kort beskrivning av ärendet. Vi kommer därefter att undersöka saken och återkomma snarast möjligt tillbaka till dig med resultatet.

För att din vara ska levereras ska du betala fraktkostnaderna. Frakten baseras på paketets vikt och storlek.

Hos Mecindo.se ger vi gratis frakt på alla beställningar över 499 kr. – Här nedanför kan du se vad frakten kostad:

 • DHL 2-4 vardagar - 39 kr 

Leveransförsening

Leveranstiderna kan komma att förlängas då oförutsedda förseningar kan uppstå på vägen.

Vi har nästan alla produkter vi säljer i lager. Skulle någon produkt ta slut så kontaktar kundservice dig via e-post eller telefon. Vi hjälper dig gärna med förslag på likvärdig produkt om sådan finns.

Om det är fullt hos det valda ombudet så kan fraktbolaget välja att leverera ditt paket till närmaste ombud.

Till vissa delar av Norrland och till Gotland levererar Posten med en eller ett par dagars fördröjning, denna är inte alltid inräknad i den beräknade leveranstid vi anger på hemsidan. Detta rör till exempel vissa orter med postnummer som börjar på 82-84, 86-89 samt 91-98.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundservice om du önskar häva ditt köp.

Avgift för emballage

 

Alla beställningar debiteras en avgift på 10 kronor som täcker upp kostnaden för miljövänligt emballage till din order såsom papper, kartong, tejp och bearbetning av beställning.

Rapportering om fel

Du bör alltid noga kontrollera alla de varor som du har mottagit så fort som möjligt efter att du mottagit ditt paket. Om du anser att det har skett ett fel eller misstag, ska du direkt kontakta oss, och du får inte använda eller öppna någon av varorna.

Om du ångrar ditt köp (ångerrätten)

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på mecindo.se

Ångerrätten gäller up till 14 dagar efter den dag du;

a) Har mottagit din vara.

b) Får den sista varan, när det handlar om en större beställning med flera olika varor som är beställd i en samlad order, och som levereras styckvis.

c) får den sista varan eller sista del, när det gäller en leverans av en beställning som består av flera delar.

Du ska inom 14 dagar från mottagningen ge oss ett besked om du vill ångra köpet. Meddelandet ska skickas till kundservice@mecindo.se I ditt meddelande ska du tydligt göra oss uppmärksamma på att du vill använda ångerrätten. 

Du kan också välja att använda vårt standardformulär och skicka det med retur. Den hittar du längst ner i avsnittet om köpvillkor eller standardformulär på Konsumentverket.

Du kan inte ångra köpet genom att endast vägra att ta emot varan utan du ska samtidigt skicka oss ett tydligt meddelande om det.

Retur

Du ska skicka beställningen retur till oss utan extra försening och senast 14 dagar efter att du berättat för oss att du vill ångra ditt köp. Du betalar själv för avgifterna i förbindelse med returnering av varan.

Vid returneringen är du ansvarig för att varan packas in ordentligt och väl skyddat. Du ansvarar själv för varan från och med att du skickar in den tills varan levereras till oss.

Varor där ångerrätten inte gäller

Vid följande varor gäller inte ångerrätten:

Vid leverans av förseglade varor som av sundhetsskydd och hygienmässiga orsaker inte lämpar sig till att returneras och där förseglingen brutits efter leveransen. Det gäller varor som är tillverkade av material som kan förändras om det används. Det betyder att du mister din ångerrätt om du bryter förseglingen på de varor som av sundhets- och hygienmässiga orsaker inte lämpar sig till att returneras.

Vi betalar inte tillbaka pengar för läkemedel. Enligt reglerna för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, § 14, avsnitt 2, får läkemedel inte säljas som är returnerade från en annan kund. Vi betraktar därför returnerade läkemedel som 100 % värdeminskade från det ögonblick att du tar emot varan.

Du ansvarar endast för eventuell värdeminskning på varan som beror på annan hantering än vad som är nödvändig för att använda varan på ett korrekt sätt.

Om varan har öppnats, betraktar vi den som använd, vilket betyder att du genom att ångra köpet endast får tillbaka en del eller inget av köpbeloppet, beroende på varans värde.

För att få hela köpbeloppet retur gäller samma regler och hanteringskrav som för en fysisk butik: Du få pröva varan men inte använda den i fullt bruk.

Du har juridiskt ansvar för att förvara varorna förnuftigt tills de returneras till oss.

Tillbakabetalning av köpbeloppet

Om du ångrar ditt köp får du naturligtvis tillbaka det belopp som du har betalat in till oss. Vid en eventuell värdeminskning, som du står för, blir det avräknat från köpbeloppet. 

Om du använder dig av din ångerrätt, återbetalar vi alla betalningar som gjorts till dig inklusive fraktkostnader (dock inga extraavgifter till följd av ditt eget val av en annan fraktmetod än den billigaste standardfrakt som vi erbjuder) utan extra försening och som minimum senast 14 dagar från dagen när vi mottagit ditt meddelande om att du vill bryta avtalet. 

Vi genomför återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid första transaktionen, om du inte uttryckligen har önskat något annat i meddelandet till oss.

Vi kan hålla på krediteringen tills vi har mottagit varan retur, om du inte kan framsända ordentlig dokumentation på att du har returnerat varan tillbaka till oss.

Om du ångrar köpet ska varan skickas till:

Mecindo

Rønsdam 1

6400 Sønderborg

Danmark

Vad ska skickas med tillbaka?

Du ska skicka med en kopia av orderbekräftelsen, men behandlingen av ärendet går snabbare om du också skickar med vårt standard formulär för returnering, väl utfylld med dina uppgifter.

OBS! Vi tar inte emot paket med postförskott.

Om det blir problem med varan (reklamationsrätt)

Köplagens regler angående fel och brister gäller alla varuköp.

När du handlar på Mecindo.se har du naturligtvis 36 månaders reklamationsrätt alternativt före sista utgångsdatum, vilket som kommer först. Reklamationsrätten begränsas för medicinska preparat i förhållande till det enstaka produktens hållbarhetstid. Se mera information i bipacksedeln.

Det betyder att vi ersätter varan gratis eller betalar tillbaka det pris som du har betalat, samt den fraktavgift du har betalat för leveransen inom 14 dagar från den dag Mecindo mottagit den reklamerade varan. 

Det kan finnas extra fabriksgarantier på vissa av produkterna, som elektriska varor, som ger dig extra rättigheter. Du bör alltid kontrollera dessa regler och villkor noga innan du beställer.

För att en reklamation ska vara giltig krävs det att felet inte är ett resultat av felaktig användning av produkten eller annan skadeframkallande användning.

Hur snabbt ska jag reklamera?

Du ska reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt felen med varan. 

Om du reklamerar inom två månader efter att felet upptäckts, kommer reklamationen alltid att anses vara inom rimlig tid.

Är reklamationen korrekt kommer vi naturligtvis att återbetala alla dina (rimliga) fraktkostnader.

Varan skickas till:

Mecindo

Rønsdam 1

 

6400 Sønderborg

Danmark

Vi behöver följande information när du skickar varan till oss:

När du returnerar varan ska du upplysa oss om vad problemet är, med så många detaljer som möjligt. För att returnera en skadad eller trasig vara bör du följa instruktionerna i våra returvillkor som medföljer vid leveransen.

OBS! Vi tar inte emot paket som är skickade mot postförskott eller liknande.

Kom ihåg att skicka tillbaka varan i en väl förseglad förpackning och att se till att få kvitto på att du skickat paketet så vi kan återbetala kostnaden för denna frakt.

Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Sundhet- och säkerhetsvarning

MEDICINSKA PRODUKTER

Inte alla produkter är lämpliga till alla medicinska sjukdomar och ibland kan produkten störa andra behandlingar som du får eller förvärra ett tillstånd. Du bör kontrollera med din läkare innan du använder varje ny medicinsk produkt.

Gör du inte detta kan det ge allvarliga skador på din hälsa, och vi påtager oss inget ansvar.

Vad gör vi med dina personliga uppgifter (persondatalagen)

Vi har samlat information om hur vi samlar och använder de personuppgifter som du lämnar från dig, när du besöker Mecindo.se i vår persondatapolitik – klicka här för att läsa om det

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Registrering

För besökare på hemsidan kan det vara nödvändigt att registrera sig för att kunna beställa varor. Det är t.ex. nödvändigt för att beställa medicin. Vi har inte krav att acceptera en önskan om registrering, och förbehåller oss alltid rätten att suspendera eller stänga tillgången när som helst om vi anser att din användning av hemsidan kan skada oss eller andra användare. Genom att registrera dig på hemsidan bekräftar du att de uppgifter du ger vid registreringen är korrekt och fullständiga. Du accepterar också att själv uppdatera dina patientuppgifter genast, om de ändras. Alla registreringsuppgifter du lämnar lagras säkert och behandlas enligt våra standarder för dataskydd.

För att kunna handla med oss på mecindo.se behöver vi följande uppgifter från dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-mail adress

Vi önskar också gärna att du ger oss ditt telefonnummer så att vi snabbt och enkelt kan komma i kontakt med dig för att snabbt få en enkelt lösning på evt. problem eller frågetecken angående din beställning.

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varor till dig. Personuppgifterna registreras hos Web Nordic A/S och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. När det samlas in personuppgifter via vår hemsida ser vi alltid till att det endast sker efter ditt uttryckliga godkännande, så att du alltid är informerad om precis vilka uppgifter som samlas in och varför.

Vår interna arbetsgång begränsar så mycket som möjligt tillgången till uppgifterna som registreras om dig, till att endast vara tillgängliga till de relevanta medarbetare, personalgrupper, härunder de it-ansvariga har tillgång till alla kunduppgifter.

Dataansvarig för mecindo.se är Web Nordic A/S.

Mecindo.se kan normalt endast användas via krypterade förbindelser (SSL-kryptering) och du borde därför se ett hänglås ikon i din webbläsares adressfält som visar, att data som överförs mellan din webbläsare och Mecindo varken kan ses eller manipuleras av obehöriga användare.

Vi lagrar inte kunduppgifterna krypterat, men säkrar med fysisk och elektronisk kontroll att det endast är relevanta medarbetare som har tillgång till uppgifterna. Du kan alltid få besked om vilka informationer som vi har lagrade om dig, och du kan ställa krav på uppgifterna i enlighet med persondatalagen. Hänvisningar i förbindelse med detta kan ställas till Web Nordic A/S via e-mail (info@mecindo.se Uppgifter som anges till mecindo.se kommer aldrig att skickas vidare eller säljas på något vis till en tredje part, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Som registrerad hos Web Nordic A/S har du alltid rätt att ställa krav mot registreringen. Du har också rätt till att få insyn i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen.

Hänvisningar i förbindelse härmed ska ställas till Web Nordic A/S via e-mail info@mecindo.se

Användarnamn och lösenord

Vid registreringsprocessen kommer du att få ditt alldeles eget lösenord, som är unik för just dig. Du är själv ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och att vara säker på att det inte används av några andra personer. Om du vill ändra ditt lösenord, kan du göra det i menyn under ”min konto”.

Trygg e-handel

Mecindo.se är certifierad av Trygg e-handel, det betyder att du kan känna dig trygg & säker när du handlar av oss. Trygg e-handels uppgift är att skydda dig som konsument och endast stabila och seriösa e-butiker kan bli certifierade. För att läsa mer om Trygg E-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka www.tryggehandel.se.

Standardreturformulär

Det här formulären ska endast utfyllas och returneras om du vill använda dig av ångerrätten.

Formulären finns också som PDF-version här: Ångerblankett

MOTTAGARE:
Mecindo CO Helsam 

 

Rønsdam 1

 

6400 Sønderborg

Danmark

 

info@mecindo.se:

- Jag / vi (*) meddelar härmed att jag / vi (*) vill använda ångerrätten i förbindelse med mitt / vårt (*) köpkontrakt gällande följande varor (*) / leverans av följande tjänster (*):  

 

- Beställt den (*)/ mottagits den (*)

 

- Konsumentens namn (Konsumentens namn)

 

- Konsumentens signatur (Konsumentens signatur) (endast om formulären skickas)

 

- Datum

 

(*) Det som icke är relevant ska strykas över