Självtester

Effektiva tester att göra själv

Hemmatester

Alkoholtester och drogtester genom saliv eller urin kan enkelt köpas här. Med självtester kan du enkelt mäta om du har glukos i urinen - en ganska säkert tecken på att du har diabetes. Du doppa bara teststickan i urinen, plocka upp och väntar 90 sekunder och sedan har du resultatet. Misstänker du att du har diabetes och visar testremsan tecken på glukos i urinen, så kontakta din läkare och har gjort mer noggranna tester.