Djävulsklo

Naturläkemedel mot flertalet åkommor.

Beskrivning

Växten används vanligtvis för artrit, härdning av artärer, ryggsmärtor, bröstsmärta, inflammation i senor, muskelsmärta, huvudvärk/migrän, feber och halsbränna.

Den används i stor utsträckning som ett naturläkemedel vid menstruationsproblem, förlossning, aptitlöshet, njursjukdomar och vid allergiska reaktioner. Vissa människor använder djävulsklo för att behandla hudskador och allergier.

Den aktiva växten djävulsklo hjälper vid ledvärk och smärta och den används inom naturläkemedel samt för tillskott vid värk, led- och muskelproblem.

Detta naturliga läkemedel från denna torkade växt hittar du på Mecindo från varumärken såsom Natures Aid, Vitabiotics och Higher Nature.

Hur effektivt är Djävulsklon som örtmedel?

Forskning har visat att den kan verka främjande för:

Ryggont

Studier tyder på att denna växt kan hjälpa till att minska ryggont. Den främjar och kan fungera tillsammans med icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel.

Det finns däremot inte tillräckligt med bevis för att kunna bedöma djävulsklons påstådda effektivitet vid:

  • Orolig mage.
  • Reumatoid artrit.
  • Högt kolesterol.
  • Dålig aptit.
  • Träningsvärk.
  • Gikt.
  • Hudskador.
  • Migrän.
  • Träningsvärk.

Djävulsklon har använts av ursprungsbefolkningen i Kalahari-öknen i århundraden. 

Det sägs att dessa människor brukade torka och hugga sönder rötterna för att använda dem i botemedel som i sin tur användes för att behandla matsmältningsbesvär och smärtor men även vid applicering på hudskador, sår och liknande skador.

Aktiva beståndsdelar

De stora biokemiska beståndsdelarna i djävulsklon är sockerarter (Stackyos, tetrasackarid), iridoid glykosider (Procumbid, harpagosid och harpagid), aromatiska syror (klorogen- och kanelsyror), flavonoider (kaempferol och luteolin), fytosteroler (beta-sitosterol) och Triterpenoider (ursoliska och oleanoliska syror).

De beståndsdelar som anses mest terapeutiskt effektiva är procumbid, harpagosid och harpagid. Alla extrakt från växten är inte alls lika jämna eller effektiva. Isolerade växtdelar har mindre terapeutiska effekter än de som framställts av hela växtextrakt.

Vid kliniska prover gällande djävulsklon och prövningar för att kunna motverka rygg och ledsmärtor visade den sig vara mycket effektiv för att kunna bidra till att förbättra rörlighet och samtidigt lindra smärta.

De iridoidglykosider som finns i växten fungerar som ett "matsmältningsstöd" genom att stimulera metabolism och samtidigt kunna öka magsyraproduktionen.

Effekter på hjärthälsan

Studier som gjorts på djur av extrakt från djävulsklon där forskare har visat effekter på hjärthälsan, de fann också att det existerade en dosberoende minskning av hjärtfrekvens, arytmisk aktivitet och blodtryck vid ett intag av djävulsklo.

Effekter på det centrala nervsystemet

En studie på råttor visade örtens antikonvulsiva effekter genom GABA singnalsubstans och CNS-depression.

Djävulsklon och artrit

I strävan efter att fastställa växtens effektivitet på sjukdomar såsom artrit genomfördes tre studier av forskare. 

Extrakt av djävulsklon studerades i jämförelse med effekten av placebo. Deltagare fick extrakt och placebos. De som fick tillskott gjorda på djävulskloextrakt visade en signifikant förbättring av artrit-relaterad smärta jämfört med dem som var på placebo.

En annan studie jämförde nivån av smärtförbättring hos patienter som valdes ut slumpmässigt för att ta emot djävulsklo med de som skulle ta icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel exempel: Fenylbutazon. Deltagare som konsumerade djävulsklo rapporterade mindre biverkningar och bättre smärtförbättring än de som tog fenylbutazon.

En studie jämförde alla sjukdomsrelaterade symptom i två grupper av patienter som fick ta djävulsklo eller diacerein (en traditionell behandling för artros) slumpmässigt.

Resultatet var att deltagarna som fick djävulsklo-tillskott upplevde mindre biverkningar jämfört med dem andra.

Alla ovanstående försök indikerar till djävulsklons effektivitet vid lindring av artritrelaterade symptom.

Fler studier på djävulsklo

En nyligen genomförd studie utfördes på patienter med måttlig eller liten muskelsmärta i rygg, nacke och axlar. Några av patienterna fick placebo och andra fick ett tillskott med djävulsklo.

Terapin utfördes på en dubbelblind slumpmässig basis under en period på fyra veckor. Resultatet var att klinisk effekt i muskelsmärta observerades signifikant om patienter fick djävulsklo-tillskott.

Studier genomfördes för att bekräfta effektiviteten hos djävulsklo-rötterna. Extrakten från rötterna visade sig vara värdefulla eftersom dessa kunde användas för stödjande behandling av reumatism.

Att använda djävuls klo-extrakt reducerade signifikant smärta och gav förbättrad rörlighet. Farmakologiska experiment har visat de antiflogistiska och smärtstillande egenskaperna.

Rådgivande information

Djävulsklo är inte lämplig för barn under 18 år, gravida eller ammande. Ej heller för personer som lider av magsår.

Näring / mat / hälsokomplement på Mecindo är inte formulerade för att ersätta behandlingsplaner eller receptbelagda läkemedel. Djävulsklo tillskotten som är listade på Mecindo kommer från några av de bästa varumärkena med ett gott och trovärdigt rykte.

Det är dock rekommenderat att du får professionellt råd från en läkare/dietist om du lider av någon kronisk sjukdom eller åkomma, om du är gravid/ammar eller har en historia av allergiska reaktioner mot tillskott innehållandes djävulsklo eller/och är för närvarande under medicinering.

Effekten av djävulsklo tillskott kan inte standardiseras eftersom de kan variera med varje individ.