Inkontinens

Inkontinenshjälpmedel för urinläckage

Orsaker till inkontinens

Den vanligaste orsaken till varför inkontinens uppstår är svaga bäckenbottenmuskler, som har till uppgift att hålla upp din urinblåsa och urinrör. Dessa muskler försvagas oftast i samband med åldern. Det du kan göra för att stärka upp bäckenbottenmuskulaturen är med hjälp av regelbundna knipövningar. Det finns självklart även andra orsaker till inkontinens, detta inkluderar försämrad fysisk rörlighet, medicinska eller neurologiska tillstånd, urinvägsinfektioner, graviditet, efter förlossning, övervikt eller en minskning av östrogenmängd.


Olika former av inkontinens 

  • Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens, det innebär att för stor mängd urin skapar ett tryck i urinblåsan vilket gör att urinröret öppnas upp. Om bäckenbottenmuskler är svaga eller skadade kan det vara orsaken till att urinröret inte lyckas hålla upp det.   
  • Träningsinkontinens är en annan form av inkontinens, vilket innebär en instabilitet i blåsan som kan göra att musklerna i bäckenbotten blir avslappnad i ett för tidigt skede. Det bidrar oftast med att individer känner ett stort behov av att urinera och kan därför oftast inte hålla sig. Vanligtvis är orsaken övervikt eller graviditet men kan även förekomma i samband med åldern.  
  • Blandinkontinens innebär att inkontinensen består av en kombination från ansträngnings- och träningsinkontinens.  
  • Överflödig urinkontinens uppstår när blåsan inte lyckats tömma urinen helt utan fylls så småningom igen av resterande urin. Det resulteras utifrån en förstorad prostata som förhindrar en full uttömning, vilket gör att blåsan utvidgas i en snabb takt och när urinröret inte hinner krympas igen, resulteras det i ett läckage. 

Inkontinens hos barn

Hos barn är inkontinens oundvikligt innan femårsåldern, men tillståndet uppstår mindre efter det. Cirka 10 % upplever inkontinens vid femårsåldern, 5 % i tioårsåldern och 1 % i 18-årsåldern. Det är dessutom dubbelt så vanligt hos flickor än hos pojkar.


Inkontinens hos kvinnor

Inkontinens kan uppstå hos kvinnor i alla åldrar, dock är det allmänt förekommande hos äldre kvinnor. Kvinnor över 60 år har dubbel sannolikhet att uppleva inkontinens än hos män. En utav tre kvinnor uppskattas att ha problem med sin urinblåsa. Varför inkontinens påverkar kvinnor som mest, är för att bäckenbottenmusklerna försvagas i samband med graviditet, vilket bidrar till att det finns en chans för urinläckage efter förlossning.


Inkontinens hos män

Män som upplever inkontinens är färre än kvinnor – detta är för att strukturen i de manliga urinvägarna är annorlunda. Både män och kvinnor kan lida av inkontinens från neurologiska skador, strokes, medfödda defekter, skleros eller fysiska problem i samband med åldern. Medan urininkontinens påverkar äldre män oftare än yngre män, kan däremot inkontinens uppstå i alla åldrar. Tillståndet kan som tidigare nämnt även påverkas av andra hälsoproblem som övervikt och diabetes, vilket resulterar i större chans för depression och begränsade aktivitetsnivåer.


Inkontinenshjälpmedel

  • Vanliga inkontinenshjälpmedel är absorberande trosskydd för både män och kvinnor, det finns i olika storlekar och former för en effektiv användning och absorption. De viktiga egenskaperna är att skyddet ska ha en snabb absorptionsförmåga samt bevara urin medan det håller dig torrt. 
  • Kateter kan användas för blåstömning, vilket fungerar på ett sådant sätt, att en kateter förs in i urinröret och när den har fyllts upp så dras katetern sakta ut igen. 
  • Det finns självklart även inkontinenshjälpmedel för män. Antingen kan absorberande skydd användas eller så kan du välja en metod som heter Urinuppsamling, dessa finns i olika storlekar och former. 
  • Inkontinenslarm är mest lämplig att användas för barn, den har en sensor som placeras där urinen uppstår. 
  • Stoppande hjälpmedel som kontinensbåge används för kvinnor och förs in i slidan.  
  • För badaktiviteter och simträning finns skyddsbyxor. 

Råd & Information

Ett råd för individer som upplever inkontinens är att inte vara rädd att ta kontakt med sjukvården eftersom det idag finns olika enkla ingrepp, behandlingar och hjälpmedel som kan hjälpa till att reducera inkontinensbesvären.

Kontakta husläkare, kontinensmottagningar, sjukhus eller gynekologer när det uppstår blod i din urin, svårigheter att tömma urinblåsan eller vid neurologiska sjukdom.

Bäckenbottenträning och knipövningar kan ha en positiv effekt för att förebygga inkontinens, sträva dessutom att ha regelbundna toalettbesök och inte hålla igen urinen för länge eller gå för ofta. Hos kvinnor rekommenderas knipövningar som egenvård.