K-vitamin

Vad är K-Vitamin?

K-vitamin omfattar två typer av K-vitamin: K1 vitamin (fylion) och K2 (melinon). K1 vitamin upptas genom grönsaker medan K2 vitamin bildas i tjocktarmen.
K2 vitamin spelar en essentiell roll för blodets koagulation (blodförtjockning) och har även en vitkig roll vid bildningen av flera andra essentiella proteiner.
Brist på k-vitamin ses sällan hos friska personer. Personer som tar blodförtunnande medel, antibiotika eller antacida har en ökad risk för brist på K-vitamin.

Vilka bör använda k-vitamin kosttillskott?

Friska vuxna människor upplever mycket sällan brist på k-vitamin.
Spädbarn kan ha extra behov av k-vitamin vilken också kan motverkas med en injektion av k-vitamin omdelbart efter födseln.

Följande villkor kan leda till brist på k-vitamin:

 • För tidig födsel
 • Ensidig kost
 • Kontinuerlig användning av följande läkemedel kan orsaka k-vitaminbrist.

   • Antibiotika
   • Antacida
   • Aspirin preparat
   • Paraffinolja för förstoppning
   • Blodförtunnande medel som innehåller warfarin och dikumarol
   • Bantningsmedlet Xenical

  Biverkningar och användning av k-vitamin kosttillskott

  • Överskrid inte den rekommenderade dosen.
  • Gravida kvinnor bör rådgöra med läkare före användning av kosttillskott
  • K-vitamin kan också påverka effekten av blodförtunnande medel.