Första hjälpen

för plötsliga skador och sår

Vid chock:

Vid plötsliga uppkomna skador kan vissa individer visa symptom på chock, därför kan det vara viktigt att veta vad som kan göras i väntan på en ambulans. Symptomen för chock är oftast blekhet och kallsvettning, samtidigt som individen fryser, är torr och törstig. Dessutom visar de även symptom på snabbare puls och ytlig andning.

Första hjälpen du kan göra är att:

 • Behandla och lindra symptomen som uppstår
 • Lägg individen liggandes och höj upp benen
 • Ring till 112 
 • Skydda individen mot kyla genom att använda filtar, jacka eller liknande 
 • Försök dessutom att lugna ner personen  

Vid mindre sår och skador:

Det kan vara svårt för dig att bedöma hur stor skadan är utifrån ett sår, speciellt när det gäller de djupa vävnaderna. Vid en sådan situation kan det vara bra att veta hur du ska gå tillväga för att behandla såret på ett bra sätt.

 • Börja först med att rengöra såret. På Mecindo kan du hitta olika antiseptika krämer, gel och salvor samt vätska för att förhindra bakterier i såret
 • Vid större skärsår, använd sårtejp som sluter samman kanterna av såret
 • Applicera ett tjockare förband eller kompress över såret
 • Vid kraftiga blödningar eller allvarliga skador, sök genast vård.  

Hur lugnar jag en blödning?

 • Höj den lem där blödningen uppstår och tryck med fingrar eller handflata på såret för att stoppa blödningen. OBS! om individen blöder kraftigt, låt denne ligga ner istället
 • Vid allvarliga och kraftiga blödningar, kontakta 112 genast
 • Har du förband till hands, kan du applicera på det blödande såret
 • Tänk på att kraftig blödning kan leda till chock. Behandla symptomen med föregående instruktioner för chock, i väntan på professionell sjukvård.  

Första hjälpen vid mindre brännskador:

Vid brännskada är det ytterst viktigt att tänka på att kyla ner skadan innan den tränger djupare in i vävnaderna.

Vid mindre brännsår bör du kyla ner det med svalt vatten tills smärtan reduceras. Det går även bra att använda sig av kylande gel, salvor och krämer som även smärt stillar.

Vid behov kan du applicera ett plåster eller ett förband. Se då till att byta ut förbandet efter två dagar.

Större brännskador bör kylas ner och appliceras med rena förband, kontakta genast en läkare eller annan professionell vård.

Brännskador som kräver läkarvård är sådana som 2: a gradens brännskador större än handen och alla 3e grads brännskador. Elektriska brännskador och djupa brännskador i ansikte och händer, även brännsår i luftvägarna, på barn, på äldre människor eller någon med en primärsjukdom.


Förstahjälpen vid stukningar

Skador på vävnader på grund av stukningar och stötningar gör att inre blödningar orsakas i underhudsvävnaderna. Om blodcirkulationen är snabb, resulterar det i att vätska samlas i området vilket ger en svullnad och smärta. Tänk på att höja upp området där det skett en stukning för att stoppa blödningen, tryck på det skadade området och kyl med kallt vatten i ca 20 minuter. Lägg därefter ett tryckförband runt det skadade området. Om smärtan och svullnaden inte avtar, sök genast vård. Om du behandlar skadan hemma bör du kyla ner det drabbade området med några timmars mellanrum.


Råd & Information:

Se till att hålla det blödande såret eller stukningen upphöjt eftersom trycket från blodkärl minskas. Tänk däremot på om personen blöder kraftigt bör de förbli liggandes. Ge tryck på området där skadan skett för att förhindra blödning och svullnad.

Vid brännskador och svullnader bör du kyla ner området eftersom blodådrorna minskas och hindrar inre blödningar. På Mecindo kan du hitta allt från kylande vätska till krämer som kan vara bra att ha till hands under dessa situationer. Lägg därefter även ett rent förband för stöd.

Skapa din egen och personliga förbandslåda eller första hjälpen kit med de produkter som erbjuds på Mecindo.