Fokus på CO2-avtryck

På Mecindo önskar vi att alla ska anstränga sig för att minska det totala koldioxidavtrycket som vi lämnar från oss i vardagen.

Papper. kartonger och plast har stor påverkan på Mecindos verksamhet eftersom materialen är avgörande för att kunna ha en säker och effektiv distribution.

Varje dag lämnar hundratals paket vårt lager och därför är vi väldigt medvetna om vår resursförbrukning. På Mecindo vill vi ta ett delat ansvar för att bidra till FN:s globala klimatmål och fokusera på att minska vårt CO2-avtryck. Detta är ett utvecklingsområde som vi kontinuerligt fokuserar på på Mecindo.

Vad innebär det att fraktkartonger och emballage är certifierade av FSC?

  • Skogsbruket där pappersmassan har producerats använder hållbara processer.
  • Skogen avverkas strategiskt och på ett vis som inte har stor verkan på naturen.
  • Skogsbrukarna följer tydliga restriktioner och rutiner.

Dessa är några av de viktiga standarder som skogsbruket måste anamma för att blir certifierade och detta gäller även i produktionen av emballage från skogsbruket.

Med skogen som råvara

Våra skogar har en mycket viktig och avgörande roll för klimatet samt för de djur som lever där. Skogsskövling lämnar stora konsekvenser på djurlivet, klimatet och den luft vi andas in.

Vi vet vad vi kan göra och vi väljer därför emballage och kartonger som är tillverkade under FSC:s standarder och regler.

Miljøvenlig Pakning

Vi är även medlemmar i ”Miljøvenlig Pakning” som jobbar med att ge råd och sätta upp direktiv för företag som vill minska sitt avtryck på miljön.

De ger företag tydliga råd att följa för att gemensamt kunna minska sin förbrukning av emballage och förpackningar i hanteringen.

Några av dessa råd är:

  • Använd bara förpackningar som går att återvinna.
  • Använd minimalt med förpackningar i så stor grad som det är möjligt.
  • Använd miljövänlig förpackningsfyllning när det finns ett behov för detta.

Du kan läsa mer om "Miljøvenlig pakning" och deras arbete här!

Vad betyder detta för dig som kund hos Mecindo?

Detta kommer medföra en kostnad på 10 kronor till dig som kund.

Denna kostnad kommer hjälpa till att täcka upp en liten del av de kostnader som uppstår i samband med detta skifte av emballage och kartong.

Vi packar in dina artiklar på bästa möjliga vis och med så lite luft i ditt paket som möjligt. Detta för att använda minimalt med utrymme vid nästa del som är transporten.

Det kommer också bidra till att vi kan upprätthålla de krav och förordningar som FSC och Miljøvenlig Pakning har satt upp.

Du som kund kommer också vara trygg över att vi inte använder onödig plast i våra försändelser eller andra skadliga material när vi packar in din order.