Vi tar kampen för en bättre miljö

På Mecindo jobbar vi hårt för att ligga i framkant när det kommer till miljön och dess påverkan i vårt arbete.

Att minska vårt avtryck på naturen i bästa möjliga mån är en mycket vital del i vårt arbete.

Emballaget och kartongerna som din order packas med är något som de flesta kanske inte tänker över när de mottar ett paket från oss.

Men detta är en oerhört viktig process som vi jobbar hårt med att förbättra.

Det emballage och de kartongerna vi använder måste därför, likt flera andra delar i vårt jobb, leva upp till en hög standard.

Dagligen lämnar hundratals paket vårt lager och vi förstår att detta är en del som vi måste ta ansvar för.

Vi måste minska användningen av skadlig plast i våra leveranser och se till att det emballage vi sänder din order i, enkelt kan återvinnas!

Mecindo använder sig därför emballage och kartonger som är tillverkade under FSC:s standarder och regler. Vi följer dessutom de råd och direktiv som "Miljøvenlig Pakning" har satt upp.

Vad innebär det att fraktkartonger och emballage är certifierade av FSC?

  • Skogsbruket där pappersmassan har producerats använder hållbara processer.
  • Skogen avverkas strategiskt och på ett vis som inte har stor verkan på naturen.
  • Skogsbrukarna följer tydliga restriktioner och rutiner.

Dessa är några av de viktiga standarder som skogsbruket måste anamma för att blir certifierade och detta gäller även i produktionen av emballage från skogsbruket.

Med skogen som råvara

Våra skogar har en mycket viktig och avgörande roll för klimatet samt för de djur som lever där. Skogsskövling lämnar stora konsekvenser på djurlivet, klimatet och den luft vi andas in.

Vi vet vad vi kan göra och vi väljer därför emballage och kartonger som är tillverkade under FSC:s standarder och regler.

Miljøvenlig Pakning

Vi är även medlemmar i ”Miljøvenlig Pakning” som jobbar med att ge råd och sätta upp direktiv för företag som vill minska sitt avtryck på miljön.

De ger företag tydliga råd att följa för att gemensamt kunna minska sin förbrukning av emballage och förpackningar i hanteringen.

Några av dessa råd är:

  • Använd bara förpackningar som går att återvinna.
  • Använd minimalt med förpackningar i så stor grad som det är möjligt.
  • Använd miljövänlig förpackningsfyllning när det finns ett behov för detta.

Du kan läsa mer om "Miljøvenlig pakning" och deras arbete här!

Vad betyder detta för dig som kund hos Mecindo?

Detta kommer medföra en kostnad på 10 kronor till dig som kund.

Denna kostnad kommer hjälpa till att täcka upp en liten del av de kostnader som uppstår i samband med detta skifte av emballage och kartong.

Vi packar in dina artiklar på bästa möjliga vis och med så lite luft i ditt paket som möjligt. Detta för att använda minimalt med utrymme vid nästa del som är transporten.

Det kommer också bidra till att vi kan upprätthålla de krav och förordningar som FSC och Miljøvenlig Pakning har satt upp.

Du som kund kommer också vara trygg över att vi inte använder onödig plast i våra försändelser eller andra skadliga material när vi packar in din order.