Q10

Coenzym Q10 är ett näringsämne som finns natuligt i kroppen och bidrar till ovandlandet av mat till energi. Q10 finns i nästan alla kroppens celler och är en kraftfull antioxidant.

Antioxidanter bekämpar skadliuga partiklar i kroppen som kallas fria radikaler och som kan orsaka skador på cellembran, manipulera DNA och även leda till döda celler. Forksare menar att fria radikaler bidrar till åldringsprocessen och en del hälsoproblem, såsom hjärta-och kärlsjukdomar och cancer.

En antioxidant såsom Q10 kan neutralisera fria radikaler och kan reducera eller hjälpa till att förhindra några av de skador som fria radikaler kan orsaka. En del forskning har visat på att Q10 kan hjälpa mot hjärt-och kärlsjukdomar då Q10 kan förbättra cellernas energiproduktion, förebygga blodproppar och verka som en antioxidant.

Användning

Några studier har visat att coenzym Q10 tillskott på egen hand eller i kombination med andra preparat och behandlingar kan förebygga följande besvär:

Efter hjärtinfarkt:

En klinisk studie har visat att människor som dagligen tog Q10 tillskott 3 dagar efter en hjärtinfarkt var mindre benägna att drabbas av efterföljande hjärtinfarkter eller bröstsmärtor. De löpte också en lägre risk att dö av en hjärtsjukdom än de som inte tar kosttillskott med Q10. Personer som drabbats av hjärtattack bör rådgöra med läkare innan användning av något kosttillskott eller örter såsom Q10.

Hjärtsvikt:

Det sägs att Q10 i kombination med annan konventionell medicin hjälpa mot hjärtsvikt. Personer som har kronisk hjärtsvikt där hjärtat inte kan pumpa blod som det ska har låga nivåer av Q10. Hjärtsvikt kan orsaka att blodet samlas i delar av kroppen såsom lunger och ben vilket i sin tur kan leda till andningssvårigheter. Genom att ta ett Q10 tillskott kan svullanden gå ner och vätskan i lungorna minskas, vilket underlättar andningen. Q10 bör inte enbart användas som behandling av hjärtsvikt utan rådgör med läkare vid sådana sjukdomstillstånd.

Högt blodtryck:

Det har visat sig att Q10 kan hjälpa kroppen att sänka blodtrycket men naturligvis bör du rådgöra med läkare för ordentlig behandling då du inte på egen hand kan sänka ett högt blodtryck.

Högt kolesterol:

Ett högt kolesterol har en tendens att ha lägre nivåer av Q10 och ett tillskott av ämnet kan därför vara bra för att uppfylla kroppens behov. En del studier har visat att Q10 kan sänka biverkningar från konventionell behandling med kolesterolsänkande medicin så kallade statiner, som reducerar kroppens naturliga Q10 nivå. Q10 kosttilskud kan sänka nivån så att det återigen ligger på en normal nivå och även minska muskelsmärta i samband med statinbehandling. Du bör alltid rådgöra med läkare om du vill använda Q10 tillskott med statiner.

Diabetes:

Coenzym Q10 kan förbättra hjärtat och blodsockernivån och sänka blodtrycket för personer med diabetes. Dock är det viktigt att alltid rådgöra med läkare eller legetimerad dietist om du har diabetes innan du börjar använda Coenzym Q10.

Hjärtskador orsakade av kemoterapi:

Vid cellgiftsbehanding kan Q10 vara bra för skador på hjärtat som orsakats av cytostatika, adriamycin eller annan athracycline medicin men var noga med att rådgöra med läkare innan du använder öster, kosttillskott eller andra tillskott om du genomgår cellgiftsbehandling.

Hjärtkirurgi:

Klinisk forskning visar att intag av Q10 före hjärtoperation såsom, bypass-kirurgi och hjärttransplanation kan minska skador orsakade av fria radikaler. Dessutom kan det stära hjärtats funktion och minska förekomsten av oregelbunden hjärtrytm (arytmi) i återhämtningsfasen. Kosttillskott bör inte tas innan en operation utan läkaren ordination.

Tandköttsproblem (paradentose):

Tandköttsproblem är vanligt och orsakar svullnad, smärta och rodnad av tandköttet. Det har visat sig att låga nivåer av coenzym Q10 tenderar att finnas hos personer som har problem med tandkötte. Dock ska understrykas att det behövs fler studier för att kunna bevisa detta samband.

Övrigt

Preliminära kliniska studier tyder på att Q10 kan också:

    • Förbättra immunförsvaret hos personer som har ett svagt immunförsvar
    • Öka spermiers rörlighet och i sin tur kan öka fertiliteten
    • Används som en del av behandlingen av Parkinsons
    • Förbättra den fysiska funktionförmågan hos personer med kärlkramp

Ytterligare vetenskapliga studier behövs för att kunna bevisa effekten av coenzym Q10 och huruvida det säkert och effektivt kan användas vid hälsoproblem.