Druvsocker

För snabb och effektiv energi

Vad är Dextros?

Dextros är en vattenlöslig kolhydrat, också känd som glukos, druvsocker eller monosackarid kolhydrater (enkla sockerarter).

Dextros är den renaste formen av blodsocker som nyttjas av kroppens celler för att bygga upp glykogen vilket är en av kroppens primära energikällor. Rent druvsocker produceras i växter genom fotosyntes och förekommer vanligtvis i söta frukter såsom vindruvor och även i honung i en mindre mängd. 

Den främsta källan till glukos i vår kost består i de flesta fall av andra källor av socker, exempelvis rörsocker eller mjölksocker som till viss del också innehåller glukos.

Det är en av de främsta källorna till energi i en mänsklig kropp.

På grund av nedbrytningen av kolhydrater finns en produktion av monosackarider och di-sackarider som mest innehåller glukos. Detta levererar det mesta av energin till hjärnan vilket i sin tur påverkar glukosens närvaro hos alla de psykologiska procedurerna som sker.

Det är därför som när glukosnivåerna är för låga som det försämrar våra psykologiska aktiviteter som beslutsfattande och självkontroll hos människor.

I organismer används glukos som upphovsman för fusion av olika viktiga element och kan också brytas ner för att syntetisera ett brett spektrum av biomolekyler.

De vanligaste förekommande glukospolymererna är cellulosa, stärkelse och glykogen. Glykogen och stärkelse fungerar som energidepåer och chitin samt cellulosa agerar med sina formationsroller.

Det finns flertalet tillfällen när en mänsklig kropp misslyckas med att kontrollera glukosnivåerna.

Detta händer när du lider av diabetes som kan orsakas av brist på lämplig mängd insulin i kroppen eller på grund av cellernas oförmåga att fungera i enlighet med insulinets tillgänglighet. Dessa förekomster är följderna av konsekvent växande nivåer av glukos, insulinresistens eller bukspottkörteln.

Det är bukspottkörteln som reglerar utsöndringen av insulin och om detta organ utsätts för högre blodsocker skadas de celler som är ansvariga för insulinproduktionen.

Dessa situationer kan undvikas om du övervakar blodsockernivåerna i rätt tid. Detta kan hålla dig från att behöva hantera allvarliga konsekvenser av diabetes.

Bläddra igenom vårt utbud av blodsockermätningsenheter.

Vad är skillnaden mellan ”vanligt socker” och dextros?

Många är av den uppfattningen att ”socker är väl bara socker?”, men detta är inte alltid fallet.

  • Vitt socker: Vanligt socker, som kallas sackaros utvinns ur sockerbetor och sockerrör. Detta socker innehåller både vattenlöslig glukos som kan användas för energiproduktion och ej vattenlösliga polysackarider som inte kan användas till energi.
  • Farinsocker: Är ett brunt socker där det tillsätts sockerrörsmelass till ett vanligt vitt rafinerat socker. Har mer smak än vitt socker. Detta socker innehåller både vattenlöslig glukos som kan användas för energiproduktion och ej vattenlösliga polysackarider som inte kan användas som energi.
  • Dextros: Ren glukos som upptas otroligt snabbt i kroppen. Innehåller ungefär samma mängd kalorier som vanligt socker men har en lägre sötma än vanligt socker.

Glukos och diabetes:

Personer som lider av diabetes kan uppleva både förhöjt blodsocker (hyperglykemi) och lågt blodsocker (hypoglykemi).

När ska glukos intas?

Vid lågt blodsocker är det viktigt att snabbt kunna inta socker för att få upp blodsockret till en normal nivå. För detta är antingen druvsockertabletter eller pulver att föredra eftersom dessa upplöses mycket snabbt och kan tas upp av kroppen direkt för att kunna lindra obehagliga symptom som förekommer vid lågt blodsocker.

När ska du vara försiktig med att inta glukos?

Dextros och socker i stora mängder i allmänhet bör tas med försiktighet av diabetiker under perioder med ett normalt blodsocker och bör aldrig tas om det finns en misstanke om högt blodsocker.

Höga blodsockernivåer brukar leda till symptom såsom ökad törst, muntorrhet, trötthet och klåda. Om du är diabetiker och upplever dessa symptom bör du vara försiktig med din konsumtion av glukos.

Hur mycket ska du ta?

Om ditt blodsocker sjunker under 3,9 mmol / l kan detta leda till akut lågt blodsocker (hypoglykemi) där vissa obehagliga symptom kan uppstå. I dessa fall är det i allmänhet rekommenderat att ta ca 15 gram glukos omedelbart. Detta druvsocker kan konsumeras i form av vanlig fruktjuice, som druvsockertablett eller flytande glukos (glykogel).

15 gram druvsocker kan erhållas från de produkter som du hittar på denna webbplats genom att antingen äta 4 druvsockertabletter – av märkena Dextro och Glucotabs, båda typerna innehåller 4 gram rent druvsocker per tablett, eller med hjälp av "GlucoJuice" från Glucotabs, där en 60ml energishot innehåller cirka 15 gram druvsocker.

Fördelar med glukostillskott

Glukos är en form av kolhydrater och även om många försöker undvika ett kolhydrats-intag är det viktigt för våra kroppar. 

Här är några viktiga funktioner som glukos utför som också påverkar våra dagliga liv:

Återfå energi

Att producera energi är inte den enda rollen som glukos spelar i vår kropp. Det är också nödvändigt att arbeta för återhämtningen av denna energi.

Därför, efter en lång dag eller ett hårt träningspass kan konsumtion av glukos i någon form bidra till att bygga upp energi dina energidepåer vilket sedan hjälper dig till att börja din dag med samma vitalitet och närvaro.

Hjälper vid fysiologiska aktiviteter

Processer som muskelavslappning, sammandragningar, hjärtslag eller andning behöver också de glukos. Detta beror på att utan glukos kan all din lagrade energi vara förbrukad.

En kognitiv förstärkare

Enligt senare forskning behöver hjärnan glukos för att utföra sina funktioner optimalt. Detta innebär att kognitionsprocesser kan försämras på grund av bristen på glukos. En optimal mängd glukos är nödvändig för studenter som har svårt att lära eller memorera saker.

Reglering av kroppstemperatur

För att göra din kropp varm, krävs energi och glykogen är ansvarig för kroppens temperatur.

Mängden glykogen i din kropp är proportionell mot ditt fett. Detta är anledningen till att människor som är större känner sig heta på grund av det alltför stora fettet i sina muskler.

Bygga uthållighet

Förekomsten av utmattning beror på den mängd glykogen som finns i dina muskler. Om du har ett större lager av glykogen kommer det ta längre tid för kroppen att känna av trötthet.

Förutom de fördelar som glukos ger dig i det dagliga livet spelar kolhydrater också en viktig roll för din kropp under träning och kroppsbyggnad.

Funktionen som bränsle

Under träning rör nästan alla kroppsdelar och muskler på sig. Dessa rörelser kräver en lämplig mängd glukos som fungerar som grunden till din energi.

Eftersom dessa kropps- och muskelåtgärder också kräver en optimal mängd syre fungerar glukos som ett substitut om det saknas syre.

Vid byggandet av muskler

Om du föredrar att göra kraftfulla och långa träningspass behöver din kropp en större mängd glukos eftersom det inte bara behövs för just träningen utan också efter vid återhämtning.

Eftersom träningen leder till en minskad mängd blir det viktigt att konsumera mer glukos för att rekonstruera det minskade innehavet.

Hjälper till att absorbera kreatin

Inom bodybuilding är det viktigt att öka kroppsmassan och stärka musklerna. För att uppnå detta kräver musklerna ett ämne som heter kreatin vilken hjälper till att optimera muskler och din övergripande kroppsstyrka. Denna procedur kräver även glukos som spelar en nyckelroll vid regleringen av kreatin absorptionen.

Livsmedel med glukos

Det är lika viktigt att veta vilka livsmedel som ger dig en idealisk mängd glukos som det är att veta om fördelarna med denna energikälla.

Följande är några matvaror som du bör konsumera för att öka beståndet av glukos i din kropp. Dessa saker bör dock undvikas av dem som behandlar diabetes.

Torkad frukt

Torkad frukt bereds genom en tillsats av socker och salt och därför innehåller denna typ av frukter mer glukos än de färska. Dessa finns i varierade former som torkade aprikoser, russin, mandel, plommon med mera.

Sirap

De sirapssorter som extraheras ur frukt görs genom att tillsätta en hög mängd socker. Inte bara ökar sockret smaken men fungerar också som ett konserveringsmedel.

Företrädesvis bör intaget av dessa siraper vara efter intensiv träning när din kropp behöver glukos som mest.

Andra matvaror som grönsaker, korn, bönor och färska frukter blir också en rik källa för att ge din kropp en optimal mängd glukos.

Rådgivande information

Näring/mat/hälsokomplement på Mecindo är inte formulerade för att ersätta behandlingsplaner eller receptbelagda läkemedel.

Glukostillskotten som finns listade på Mecindo kommer från erkända producenter med bra rykte.

Det rekommenderas dock att du får professionellt råd från en läkare/dietist om du lider av någon kronisk sjukdom eller åkomma, är gravid eller ammar, har tidigare haft en allergisk reaktion på glukostillskott eller/och är för närvarande under medicinering.

Effekten av glukostillskott kan inte standardiseras eftersom de kan variera med varje individ.