Fairtrade

Rättvisemärkta varor

Vad är rättvisemärkt? 

Rättvis handel är ett handelsbolag som söker rättvisa inom den internationella handeln, ett partnerskap som bygger på dialog, öppenhet och respekt mellan de olika parterna.

Fairtrade arbetar för rättvis handel och bidrar till hållbara handelsförbindelser för att säkerställa marginaliserade producenter och arbetare, särskilt i utvecklingsländerna.

Fairtrade bidrar till att säkerställa ett bättre handelspris med bättre arbetsförhållanden, hållbarhet lokalt och bättre förutsättningar för bönder och arbetare blandade världens fattigaste. Fairtrade hjälper till att skapa långsiktiga planer och utveckling för bättre levnadsstandarder bland små lokala samfund i fattiga regioner.

Specifikt bidrar handel med rättvisemärkta produkter för bättre villkor bland producenter i utvecklingsländer i Asien, Afrika, Syd- och Centralamerika.

Fairtrade ger möjligheter till att förbättra villkoren för exempelvis arbetsförhållanden och organisation, fattigdomsbekämpning genom ökat tillträde till marknaden och hållbarhet i produktionen, både ekonomiskt och miljömässigt. Riktlinjer i arbetsvillkor, pris och rättigheter respekteras för att tillverkarna ska godkännas som producent inom rättvisemärkta/fairtrade varor.

Fairtrade arbetar för att öka medvetenheten och konsumtionen av dessa produkter, vilket skapar en positiv utveckling i utvecklingsländer.

Rättvisemärkt är ett internationellt märkningssystem som fungerar för att jordbrukare och arbetare i några av världens fattigaste länder ska få rättvisare resultat och bättre arbetsvillkor. Samtidigt ta hänsyn till miljön i produktionen. Välj Rättvisemärkt och bidra till att kunna förändra världen långsiktigt.

Vad är skillnaden i rättvis handel och utvecklingsstöd?

Fairtrade skiljer sig från det traditionella utvecklingsstödet med att producenterna själva kan bestämma vad vinsten från deras handel ska användas till. Rättvisemärkt stödjer producentgrupper, kooperativ och företag genom att erbjuda bättre handelsvillkor och marknadsföringsmöjligheter.

I samband med saluföring av produkter i rättvisemärkt regi tjänar producenter och producentgrupperna en årlig bonus som de enskilda kooperativen själva ska besluta gemensamt vad de ska användas till.

Oftast används bonus till utvecklingen av det lokala samhället bland annat i form av:

  • Etablering av skolor och hälsokliniker.
  • Investeringar i och utbyggnad av produktionsanläggningar, etc. 
  • Fairtrade producenter har därav ett mer direkt inflytande över hur vinsten från försäljningen kommer att användas. 

Kända etiketter som jobbar för rättvisare handel

Det finns olika märkningssystem inom rättvis handel, all fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden. Etiketterna ligger på samma typ av produkter, men de har ofta olika kriterier. Det mest kända märket är Fairtrade certifieringen följt av bl.a. Rainforest Alliance och UTZ loggan.

När du ser några av dessa logotyper på dina produkter betyder det att det finns krafter och krav som är gjorde för att förbättra förhållanden för utsatta producenter.

Se nedan några av de nämnda märkena som jobbar för en bättre handel:


Fairtrade minimipriser

Det lägsta pris som betalas till Fairtrade producenter bestäms av standarder och prissättning av Fairtrade. Det gäller för de flesta Fairtrade certifierade produkter. Denna utmärkelse syftar till att säkerställa att producenterna kan täcka sina genomsnittliga kostnader för en hållbar produktion. Det fungerar som ett skyddsnät för jordbrukare under perioder då världsmarknaden sjunker under en hållbar nivå.

När marknadspriset är högre än Fairtrade minimipris, måste köparen betala det högre priset. Tillverkare och återförsäljare kan också förhandla högre priser baserade på kvalitet och andra egenskaper.

Fairtrade premie

Utöver det pris som betalas för produkten, finns det även en extra summa pengar som kallas Fairtrade Premie som jordbrukarna får för produkter som säljs på Rättvisemärkt villkor. Dessa pengar går till en gemensam fond för arbetare och bönder att använda för att förbättra sina sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Användningen av denna extra inkomst beslutas demokratiskt av producenterna i en jordbrukarorganisation eller en arbetarkommitté utvald på en odling eller arbetsplats. Premium investeras i utbildning, hälsovård och förbättringar för att öka avkastningen och kvalitet.

Eftersom många projekt som finansieras av Fairtrade är kommunala, får samhället i stort även nytta av dessa och inte endast producentorganisationen.

Höga krav

Det finns olika typer av standarder för rättvis handel som erkänner olika tillverkare. En uppsättning standarder gäller småbrukare som arbetar tillsammans i kooperativ eller andra organisationer med en demokratisk struktur.

Den andra uppsättningen gäller för arbetstagare vars arbetsgivare betalar anständiga löner, garanterar rätten att kunna ansluta sig till fackföreningar, säkerställa hälsa och säkerhet samt kunna ge lämpliga bostäder där så är lämpligt.

Rättvisemärkt standard ingår även bytesrelationen. De flesta produkter har ett satt Fairtrade minimum pris som är det minsta som skall betalas till producenterna.