Manuka honung

UMF och MGO certifierad Manuka honung från Nya Zeeland

På Mecindo.se kan du hitta ett stort urval av produkter av äkta manuka honung från Nya Zeeland. Ett råd är att alltid välja en UMF eller MGO certifierad manuka honung av högsta kvalitet, då det garanterar upphovsrätt, kvalitet och antibakteriell verkan. Äkta Manuka honung produceras av nektar från Manuka trädet (Leptospermum Scoparium) i Nya Zeeland. 

Läs mer Mindre text

Manuka honungens unika egenskaper

Manuka honung är en nyttig honung som anses ha unika egenskaper. Tidigare studier av Manuka honungen har bland annat visat att den är bra för matsmältningen, påskyndar läkning av sår samt bidrar till att stimulera kroppens immunförsvar. Honungen har en unik smak samt en antibakteriell effekt och är därför bra till att behandla både inre problem (feber, förkylning och stress) och yttre skador (rivsår och andra typer av sår). Tidigare studier har visat att honungen verkar antibakteriellt, antiseptisk, antioxidant och sårläkande.


Honungens ursprung 

Det finns länder som exempelvis Australien, Egypten och Nya Zeeland där manuka honung har använts i tusentals år. Våra produkter som innehåller manuka honung kommer främst från Nya Zeeland. Manuka honungen användes av urinvånare på Nya Zeeland, Maorierna, i tusentals år på grund av de positiva medicinska egenskaperna. Den användes mot matsmältningsbesvär, kolik, diarré men även mot feber, halsont och förkylning. Maorierna använde även honungen till ryggbesvär och för stresslindring.


Vilken manuka honung är bäst?

Det beror helt på hur honungen har graderats och därför skiljer sig priserna åt ganska mycket. Detta eftersom priserna baseras på kvaliteten av honungen och mäts i både UMF och MGO.

  • UMF står för Unique Manuka Factor och är ett graderingssystem som garanterar renhet och kvaliteten på honungen. Det är en oberoende och internationell standard som utförs av det officiella branschorganet AMHA, som utför regelbundna inspektioner av alla UMF märkta produkter för att säkerställa att produkter som bär UMF-märket är äkta manuka honung. UMF styrkan sträcker sig från 5+ till 25+ och de olika halterna graderas i en skala: 
  • 0–4 Ej märkbara halter 
  • 5–9 Låga Halter 
  • 10–15 Användbara halter 
  • 16+ Höga halter 
  • MGO å andra sidan, är en certifierad varumärke från honungsassociationen Manuka Health Nya Zeeland och bara märks på särskilda produkter. MGO mäter halten på methylglyoxal i honungen, som är den viktiga och välgörande beståndsdelen i manuka honung samt bestämmer den antibakteriella effekten. Methylglyoxal motverkar bakteriebildningar och hjälper därför till att läka sår, värdena graderas mellan 30mg/kg upp till 550mg/kg, den finaste manuka honungen har därför ett MGO värde på 550+ (dvs över 550mg methylglyoxal per kilo). 

Gemensamt för både UMF och MGO är att det är de enda certifieringarna som garanterar att honungen du köper är äkta nya zeeländsk manuka honung med antiseptisk effekt.

  • Det finns även ett tredje sätt att gradera manuka honung och detta kallas för ”A” eller ”Aktiv”. Denna angivelse ses oftast på produkter från Canada och USA, en produkt med denna angivelse är då garanterat inte Nya zeeländsk och den samlade informationen om den antiseptiska verkan är tvivelaktig då den inte beskriver värdet av methylglyoxal. 


Varför används manuka honung?

Manuka honung anses vara en medicinsk honung i och med att den är antibakteriell och visat sig kunna skydda mot nästan hundra olika sorters bakterier. Äkta Manuka honung används därför i olika mediciner för att läka sår, förhindra blodförgiftning och motverkar ärrbildning. Den kan även användas för sårvård, förkylning och feber. Detta gör att manuka honungen kan vara ett tänkbart komplement till antibiotika mot sår och halsfluss.

Enligt forskare förhindrar manuka honung bakterier från att fästa sig vid mänskliga celler genom att angripa docknings-proteiner där bakterierna har sin yta. Tidigare studier visar även att honungen har en stark effekt på MRSA-bakterier som oftast orsakar sjukhussjuka och är multiresistent mot ett flertal slags antibiotika.

Förband gjorda av manuka honung har även visat sig att vara bra för att behandla inflammationer, acne, brännskador och andra typer av sår.


Vart kan man köpa manuka honung?

Manuka honung kan köpas på olika livsmedelsbutiker, dock brukar dessa produkter säljas till ett högt pris, ett annat sätt att köpa manukahonung är därför via nätet.


Tips och råd på när du använder manuka honung

Vid dosering av manuka honung är det viktigt att tänka på vad för värde din manuka honung har. Vid ett högt värde räcker det med en dosering på en tesked tre gånger dagligen. Tänk även på att inte använda manuka honung i te eftersom de hälsobringande ämnena förstörs vid upphettning (över 40 grader). Utöver sina kända medicinska tillämpningsområden kan manuka honungen användas som sockerersättning i bakning och matlagning.


Läs mer Mindre text